© Rik Van Bruaene
Home page FSDIP Over ons FSDIP Doel F.S.D.I.P. Project 7.92x24mm Wisselloop voor Glock PDW - Sidearm FMI Combat shirts Steekwerende vesten Kogelwerende vesten
Doel F.S.D.I.P.
Info online shop
Snijwerende en steekwerende T-shirt Combat Cut Alpha bescherming tegen steekpartijen
Snijwerende en steekwerende T-shirt Combat Cut Bravo full Protection bescherming tegen steekpartijen
Info online shop
Blauwe snijwerende, steekwerende en, brandwerende politietrui carrier
Multi functioneel steek- en kogelwerend pakket NIJ- 3A van 250x300mm. Kan gebruikt worden aktetassen, rugzakken, laptoptassen, geweer plaat dragers en T-shirt drager
Info online shop
Steek- en kogelwerende vest Sirius lokale Politie van Sioen HG2-KR2-SP2
Info online shop
Steek- en kogelwerende vest Heracles NIJ-3A voor bewakingsagenten
Info online shop
Pollux steek- en kogelwerende vest NIJ- 3A om onder de kledij te dragen
Info online shop
Triton carrier met Harde ballistische platen NIJ-4 / Conjunction NIJ-3A tegen Kalashnikov geweren.
Info online shop
Odin kogelwerende vest NIJ-3A+NIJ-4 tegen Kalashnikov geweren
Info online shop
Zwarte snijwerende T-shirt niveau 5 met polyester mesh binnen voering
Info online shop
Zwarte snijwerende T-shirt niveau 5 met  polyester mesh binnen voering
Witte snijwerende T-shirt niveau 5 met  mesh binnen voering
Typische grijze snijwerende Cutyarn T- shirt niveau 5 met mesh binnenvoering
Snijwerende Anti verkracht broek
Info online shop
Snijwerende tactische boxershort
Info online shop
Pique polo met Snijwerende aramide niveau 5
Pique polo met Snijwerende aramide niveau 5
Snijwerende en Waterafstotend zwarte Combatbroek
Snijwerende, waterafstotende en ademende zwarte nylon vest
Info online shop
Snijwerende, waterafstotende en ademende rode nylon vest
Snijwerende zwarte lederen vest met extra bescherming op de rug. Koopjes slechts 699 Euro
Info online shop
Snijwerende sjaal donker grijs  20x150 cm.
Info online shop
Doel FSDIP
Het doel van F.S.D.I.P. (Flanders Survival & Defense Industrial Products) is om samen met de Vlaamse bedrijven meer en een beter toegang te creëren tot de nationale- en internationale markt van survival en defensie producten.
Het is als buitenstaander en kleine Vlaamse ondernemer niet gemakkelijk om de juiste informatie te vinden voor het opstarten van een wapenhandel. Allerhande wilde verhalen, verloren investeringen, verloren tijd en emoties liggen aan de basis voor het mislukken van economische projecten.Vandaar raden wij aan om geen nutteloze tijd te verspillen en onmiddellijk contact te zoeken met de Unie voor Wapenhandelaars. Bij Wapenunie kan men zich aanmelden om een voorbereidingscursus te volgen voor het beroepsbekwaamheidsexamen van wapenhandelaar. Dit is een must om te kunnen beschikken over de elementaire kennis die voor de overheid nodig is om aan een langer reeks van vergunningen te geraken. Wapenunie online kan u vinden via onderstaande link. www.wapenunie.be Merk op! Het behalen van het attest van beroepsbekwaamheid wapenhandelaar geeft u nog geen enkele zekerheid dat u een wapenhandel zal kunnen opstarten. Slechts bij de aanvraag voor erkend persoon wordt er een moraliteitsonderzoek gedaan. Dit moraliteitsonderzoek gebeurd door de Provenciale wapendienst door het opvragen van verschillende adviezen waaronder aan de lokale politie van uw woonplaats, de burgemeester van uw woonplaats, en de Procureur des Konings. Het spreekt van zelf dat hierbij geregeld moeilijkheden ontstaan. Wij verwijzen ook naar de rapporten van Wapenunie die aantonen dat de wapenwet niet eensluitend toegepast wordt.
Info opstarten wapenhandel
Info online shop Info online shop Info online shop
De hoge nood aan een Vlaams kenniscentrum. Voor zover de intenties van de wapenhandelaar kleinschalig en lokaal zijn is er minder tegenstand te verwachten dan voor industriële projecten.Vooreerst zijn de wapenhandelaars in Vlaanderen afhankelijk van vergunningen die moeten afgeleverd worden door de Vlaamse wapendiensten. Het is dan ook van vitaal belang om te weten hoe deze wapendiensten werken, welke hun tegenargumenten en bezwaren zijn om een erkenning te weigeren. Uit het Vlaamse innovatieve wapenproject kaliber 7.92x24 mm kan men duidelijk stellen dat er nog een groot gebrek aan kennis is in Vlaanderen om een dergelijk industrieel project tot goed einde te brengen. Niet alleen is de kennis en het toepassen van de wapenwet onvoldoende maar ook bij de Vlaamse wapendiensten zelf is er een groot gebrek een technische kennis over wapens en munitie. Zo was de verkoop van “Dummy patronen” (Geen scherp munitie en aldus vrij verkrijgbaar) één van de argumenten die gebruikt werd door een Vlaamse  Wapendienst om een erkenning te weigeren. Het spreekt van zelf als de Vlaamse wapendiensten die vergunningen moeten afleveren nog het verschil niet kennen tussen scherp munitie en dummy patronen, dat dan de Vlaamse wapenindustrie nog met een zeer ernstig probleem zit. Immers, nieuwe innovaties worden simpelweg geblokkeerd omdat men niet weet waarover het gaat...? Voor de Vlaamse wapenindustrie is de wapenwet en de correct uitvoering ervan van vitaal belang. Er wordt jarenlang geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapentechnologieën. In sommige gevallen vergt het zeer grote financiële inspanningen om te voldoen aan de vereisten die voorgeschreven zijn in de wapenwet. De Belgische wapenwet is dusdanig opgesteld zodat er ten aller tijde kan preventief ingegrepen worden om bepaalde toestanden te vermijden. De wettelijke bepaling van kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan om het even wanneer ingeroepen worden. Dit is in principe een goede zaak om wantoestanden te vermijden, maar helaas is deze bepaling ook een open invitatie voor willekeur en duistere praktijken binnenin de wapendiensten zelf. Ondanks de schriftelijke formuleringen van de wapenwet is het voor de wapendiensten mogelijk om aan de wapenwet hun volledige eigen interpretatie te geven in het belang van de openbare veiligheid. Het is dus van groot belang om vooraf te weten welke interpretaties bepaalde  wapendiensten geven aan sommige bepalingen van de wapenwet. Uit verschillende incidenten is dus duidelijk dat de wapenwet maar een basis is en dat elke Vlaamse wapendienst zijn eigen interpretatie van de wapenwet gebruikt. Vandaar is het noodzakelijk om in Vlaanderen over een kennis centrum te beschikken over de zaken die tussen de regels staan in de wapenwet. Dergelijke zaken staan niet in boeken en moet men vaak aan de lijve ondervinden. Hierdoor lopen wapenprojecten vast en lijden de bedrijven zeer veel financieel verlies..
Hoge nood aan een Vlaams kenniscentrum
Info online shop
Men kan stellen dat er drie soorten wapendiensten zijn. - De wapendienst van de lokale politie - De Provinciale wapendienst  - De Federale wapendienst. Alvorens de overheid een erkenning of een vergunning afgeeft worden er bepaalde adviezen opgevraagd. Als burger en als industrie dient men de wettelijke bepalingen van de handels- en wapenwet strikt na te leven. Om dit na te gaan vragen de Provinciale- of de Federale wapendienst adviezen op bij verschillende instanties van de plaats waar men woont, zoals: - Advies van de wapendienst van de lokale politie. - Advies van de burgemeester. - Advies van de Procureur des Konings. Advies van de wapendienst van de lokale politie. Het meest belangrijkste advies wordt verleent door de wapendienst van de lokale politie. Ook hier beginnen de problemen met de eigen interpretaties van de wapen- en handelswet door de bevoegde ambtenaar. De wettelijke bepaling ”Kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan door de lokale politie volgens eigen interpretaties toegepast worden. Belangrijk in dit alles is om te weten dat de lokale politie eerst advies geeft aan de burgemeester, aan de Procureur des Konings, aan de Provinciale wapendienst en aan de Federale wapendienst. Bijgevolg als het advies van de lokale politie dubieus wordt opgesteld, volgen alle ander diensten dit advies met een versterkte negatieve factor. Advies van de Burgemeester. De burgemeester richt zich in eerste plaats tot de wapendienst van de lokale politie en daarna tot de milieudienst alvorens hij een advies afgeeft. Advies van de Procureur des Konings. Ook de Procureur des Konings vraagt in eerste instantie het advies van de lokale politie en tevens het advies van de Provinciale wapendienst alvorens zelf een advies te geven. De Provinciale wapendienst. De Provinciale wapendienst vraagt al deze adviezen op en evalueert deze in functie van de wettelijke bepalingen uit de wapen- en de handelswet. Ook hier spelen de vrije interpretaties van de wapen- en de handelswet een belangrijke rol. De wapenwet biedt de mogelijkheid aan de Provinciale wapendienst om preventief op te treden en de factor “Kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan ten aller tijde ingeroepen worden. In al de adviezen kan men opmerken dat er in de praktijk enkel een reden mee gegeven zal worden, in de meeste gevallen wordt het bewijs nooit geleverd. Dit biedt dan wel de mogelijkheid aan de wetgever om preventief of te treden, maar dit zet het systeem open voor duistere praktijken zoals corruptie, chantage, sabotage en pesterijen. Tevens zijn de personen die zich met dergelijke activiteiten bezig houden langs alle kanten beschermd in hun functie en kunnen ze juridisch bijna onmogelijk vervolgd worden. De Federale wapendienst. Indien men niet akkoord gaat met de beslissing van de Provinciale wapendienst kan men beroep aantekenen bij de Federale wapendienst. Deze vraagt dan opnieuw alle adviezen op. Dit zijn dan uiteraard dezelfde adviezen die eerder afkomstig waren van de lokale politie, de burgemeester, de Procureur des Konings en de provinciale wapendienst. In de meeste gevallen kan men zeggen dat de Federale wapendienst de mening van de Provinciale wapendienst zal volgen. Merk op dat indien er misbruiken zijn in de voorgaande diensten,  het niet aan de Federale wapendienst is om een waarheidsonderzoek uit te voeren. Dit wil dan ook zeggen dat misbruiken niet via de Federale wapendienst worden rechtgezet.  Raad van State. Indien men niet akkoord gaat met de beslissing van de Federale wapendienst kan men zich nog richten tot de Raad van State. Die zal enkel controleren of alle procedures door de Federale wapendienst werden gevolgd. Indien er procedure fouten werden gemaakt dan kan de Raad van State de beslissing van de Federale  wapendienst nietig verklaren. Dit wil nog niet zeggen dat hieruit een positief advies zal volgen....enkel een  nieuwe evaluatie! Indien men van onwil is, dan kan de nieuwe evaluatie eveneens opnieuw negatief zijn  waardoor dergelijke procedures duur en tijdrovend zijn..
Werking wapendiensten
Info online shop
Toekomst F.S.D.I.P.
Sabotage acties van Vlaamse Wapendiensten. Het is in ieder geval duidelijk dat alle Vlaamse Gouverneurs alle mogelijke middelen inzetten om het wapenbezit bij de burgers te beperken. Sommige politieke partijen (Sp.a) gaan zelfs openlijk verder en streven naar een de afbouw van elke vorm van privaat wapenbezit en wapenproductie. Dit heeft natuurlijk een invloed op de werking van de wapendiensten en op het afleveren van vergunning. Het Vlaamse pilootproject 7.92x24 mm is daar een duidelijk bewijs van. De vergunning werd tegengewerkt en uiteraard niet afgeleverd door de wapendienst van West-Vlaanderen maar wel door de Federale Wapendienst uit Brussel. Voordat de wapenindustrie zich in Vlaanderen verder kan ontpoppen, zullen er structurele veranderingen moeten komen aan de Vlaamse wapendiensten. Ideeën om de provincie besturen af te schaffen (inclusief de provinciale wapendiensten) zullen de machtsmisbruiken van deze diensten wegnemen. In principe zijn er maar twee wapendiensten nodig. De wapendienst van de Lokale Politie en de Federale Wapendienst. Ook hier geld de stelling:  Verandering voor Vooruitgang! Welk een nuttige bijdrage kan een Vlaamse wapenindustrie leveren? Positief nieuws is dat er in defensie kringen een Vlaamse wapenindustrie al onderdeel uitmaakt van sommige studies. Hierin zal FSDIP een rol spelen om technisch concurrerende projecten voor te stellen die eventuele technisch falen van de traditionele Waalse wapenprojecten zou kunnen opvangen. In dit scenario biedt FSDIP een vergroting van de overlevingskansen van de Belgische militaire in een conflict situatie. Nieuwe wapenwet en burgerlijke aansprakelijkheid voor al wie beslissingen neemt die schade kunnen veroorzaken aan bedrijven of personen. Het is helemaal niet meer van deze tijd dat ambtenaren of in hoogste instantie de Gouverneurs, niet wettelijk kunnen vervolgd worden voor opzettelijke schade die ze aan personen of bedrijven veroorzaken bij het uitoefenen van hun functie. F.S.D.I.P. staat dan ook achter de verschillende organisaties die de misbruiken van de Gouverneurs en hun wapendiensten proberen strafrechtelijk te vervolgen
Webshop Supply Store FSDIP Doel F.S.D.I.P.
Navigation
© Rik Van Bruaene
Doel FSDIP
Doel F.S.D.I.P.
Het doel van F.S.D.I.P. (Flanders Survival & Defense Industrial Products) is om samen met de Vlaamse bedrijven meer en een beter toegang te creëren tot de nationale- en internationale markt van survival en defensie producten.
Info opstarten wapenhandel
Het is als buitenstaander en kleine Vlaamse ondernemer niet gemakkelijk om de juiste informatie te vinden voor het opstarten van een wapenhandel. Allerhande wilde verhalen, verloren investeringen, verloren tijd en emoties liggen aan de basis voor het mislukken van economische projecten.Vandaar raden wij aan om geen nutteloze tijd te verspillen en onmiddellijk contact te zoeken met de Unie voor Wapenhandelaars. Bij Wapenunie kan men zich aanmelden om een voorbereidingscursus te volgen voor het beroepsbekwaamheidsexamen van wapenhandelaar. Dit is een must om te kunnen beschikken over de elementaire kennis die voor de overheid nodig is om aan een langer reeks van vergunningen te geraken. Wapenunie online kan u vinden via onderstaande link. www.wapenunie.be Merk op! Het behalen van het attest van beroepsbekwaamheid wapenhandelaar geeft u nog geen enkele zekerheid dat u een wapenhandel zal kunnen opstarten. Slechts bij de aanvraag voor erkend persoon wordt er een moraliteitsonderzoek gedaan. Dit moraliteitsonderzoek gebeurd door de Provenciale wapendienst door het opvragen van verschillende adviezen waaronder aan de lokale politie van uw woonplaats, de burgemeester van uw woonplaats, en de Procureur des Konings. Het spreekt van zelf dat hierbij geregeld moeilijkheden ontstaan. Wij verwijzen ook naar de rapporten van Wapenunie die aantonen dat de wapenwet niet eensluitend toegepast wordt.
Info online shop Info online shop Info online shop
Hoge nood aan een Vlaams kenniscentrum
De hoge nood aan een Vlaams kenniscentrum. Voor zover de intenties van de wapenhandelaar kleinschalig en lokaal zijn is er minder tegenstand te verwachten dan voor industriële projecten.Vooreerst zijn de wapenhandelaars in Vlaanderen afhankelijk van vergunningen die moeten afgeleverd worden door de Vlaamse wapendiensten. Het is dan ook van vitaal belang om te weten hoe deze wapendiensten werken, welke hun tegenargumenten en bezwaren zijn om een erkenning te weigeren. Uit het Vlaamse innovatieve wapenproject kaliber 7.92x24 mm kan men duidelijk stellen dat er nog een groot gebrek aan kennis is in Vlaanderen om een dergelijk industrieel project tot goed einde te brengen. Niet alleen is de kennis en het toepassen van de wapenwet onvoldoende maar ook bij de Vlaamse wapendiensten zelf is er een groot gebrek een technische kennis over wapens en munitie. Zo was de verkoop van “Dummy patronen” (Geen scherp munitie en aldus vrij verkrijgbaar) één van de argumenten die gebruikt werd door een Vlaamse  Wapendienst om een erkenning te weigeren. Het spreekt van zelf als de Vlaamse wapendiensten die vergunningen moeten afleveren nog het verschil niet kennen tussen scherp munitie en dummy patronen, dat dan de Vlaamse wapenindustrie nog met een zeer ernstig probleem zit. Immers, nieuwe innovaties worden simpelweg geblokkeerd omdat men niet weet waarover het gaat...? Voor de Vlaamse wapenindustrie is de wapenwet en de correct uitvoering ervan van vitaal belang. Er wordt jarenlang geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe wapentechnologieën. In sommige gevallen vergt het zeer grote financiële inspanningen om te voldoen aan de vereisten die voorgeschreven zijn in de wapenwet. De Belgische wapenwet is dusdanig opgesteld zodat er ten aller tijde kan preventief ingegrepen worden om bepaalde toestanden te vermijden. De wettelijke bepaling van “kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan om het even wanneer ingeroepen worden. Dit is in principe een goede zaak om wantoestanden te vermijden, maar helaas is deze bepaling ook een open invitatie voor willekeur en duistere praktijken binnenin de wapendiensten zelf. Ondanks de schriftelijke formuleringen van de wapenwet is het voor de wapendiensten mogelijk om aan de wapenwet hun volledige eigen interpretatie te geven in het belang van de openbare veiligheid. Het is dus van groot belang om vooraf te weten welke interpretaties bepaalde  wapendiensten geven aan sommige bepalingen van de wapenwet. Uit verschillende incidenten is dus duidelijk dat de wapenwet maar een basis is en dat elke Vlaamse wapendienst zijn eigen interpretatie van de wapenwet gebruikt. Vandaar is het noodzakelijk om in Vlaanderen over een kennis centrum te beschikken over de zaken die tussen de regels staan in de wapenwet. Dergelijke zaken staan niet in boeken en moet men vaak aan de lijve ondervinden. Hierdoor lopen wapenprojecten vast en lijden de bedrijven zeer veel financieel verlies.
Info online shop
Werking wapendiensten
Men kan stellen dat er drie soorten wapendiensten zijn. - De wapendienst van de lokale politie - De Provinciale wapendienst  - De Federale wapendienst. Alvorens de overheid een erkenning of een vergunning afgeeft worden er bepaalde adviezen opgevraagd. Als burger en als industrie dient men de wettelijke bepalingen van de handels- en wapenwet strikt na te leven. Om dit na te gaan vragen de Provinciale- of de Federale wapendienst adviezen op bij verschillende instanties van de plaats waar men woont, zoals: - Advies van de wapendienst van de lokale politie. - Advies van de burgemeester. - Advies van de Procureur des Konings. Advies van de wapendienst van de lokale politie. Het meest belangrijkste advies wordt verleent door de wapendienst van de lokale politie. Ook hier beginnen de problemen met de eigen interpretaties van de wapen- en handelswet door de bevoegde ambtenaar. De wettelijke bepaling ”Kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan door de lokale politie volgens eigen interpretaties toegepast worden. Belangrijk in dit alles is om te weten dat de lokale politie eerst advies geeft aan de burgemeester, aan de Procureur des Konings, aan de Provinciale wapendienst en aan de Federale wapendienst. Bijgevolg als het advies van de lokale politie dubieus wordt opgesteld, volgen alle ander diensten dit advies met een versterkte negatieve factor. Advies van de Burgemeester. De burgemeester richt zich in eerste plaats tot de wapendienst van de lokale politie en daarna tot de milieudienst alvorens hij een advies afgeeft. Advies van de Procureur des Konings. Ook de Procureur des Konings vraagt in eerste instantie het advies van de lokale politie en tevens het advies van de Provinciale wapendienst alvorens zelf een advies te geven. De Provinciale wapendienst. De Provinciale wapendienst vraagt al deze adviezen op en evalueert deze in functie van de wettelijke bepalingen uit de wapen- en de handelswet. Ook hier spelen de vrije interpretaties van de wapen- en de handelswet een belangrijke rol. De wapenwet biedt de mogelijkheid aan de Provinciale wapendienst om preventief op te treden en de factor “Kan een gevaar voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid zijn” kan ten aller tijde ingeroepen worden. In al de adviezen kan men opmerken dat er in de praktijk enkel een reden mee gegeven zal worden, in de meeste gevallen wordt het bewijs nooit geleverd. Dit biedt dan wel de mogelijkheid aan de wetgever om preventief of te treden, maar dit zet het systeem open voor duistere praktijken zoals corruptie, chantage, sabotage en pesterijen. Tevens zijn de personen die zich met dergelijke activiteiten bezig houden langs alle kanten beschermd in hun functie en kunnen ze juridisch bijna onmogelijk vervolgd worden. De Federale wapendienst. Indien men niet akkoord gaat met de beslissing van de Provinciale wapendienst kan men beroep aantekenen bij de Federale wapendienst. Deze vraagt dan opnieuw alle adviezen op. Dit zijn dan uiteraard dezelfde adviezen die eerder afkomstig waren van de lokale politie, de burgemeester, de Procureur des Konings en de provinciale wapendienst. In de meeste gevallen kan men zeggen dat de Federale wapendienst de mening van de Provinciale wapendienst zal volgen. Merk op dat indien er misbruiken zijn in de voorgaande diensten,  het niet aan de Federale wapendienst is om een waarheidsonderzoek uit te voeren. Dit wil dan ook zeggen dat misbruiken niet via de Federale wapendienst worden rechtgezet.  Raad van State. Indien men niet akkoord gaat met de beslissing van de Federale wapendienst kan men zich nog richten tot de Raad van State. Die zal enkel controleren of alle procedures door de Federale wapendienst werden gevolgd. Indien er procedure fouten werden gemaakt dan kan de Raad van State de beslissing van de Federale  wapendienst nietig verklaren. Dit wil nog niet zeggen dat hieruit een positief advies zal volgen....enkel een  nieuwe evaluatie! Indien men van onwil is, dan kan de nieuwe evaluatie eveneens opnieuw negatief zijn  waardoor dergelijke procedures duur en tijdrovend zijn.
Info online shop
Toekomst F.S.D.I.P.
Sabotage acties van Vlaamse Wapendiensten. Het is in ieder geval duidelijk dat alle Vlaamse Gouverneurs alle mogelijke middelen inzetten om het wapenbezit bij de burgers te beperken. Sommige politieke partijen (Sp.a) gaan zelfs openlijk verder en streven naar een de afbouw van elke vorm van privaat wapenbezit en wapenproductie. Dit heeft natuurlijk een invloed op de werking van de wapendiensten en op het afleveren van vergunning. Het Vlaamse pilootproject 7.92x24 mm is daar een duidelijk bewijs van. De vergunning werd tegengewerkt en uiteraard niet afgeleverd door de wapendienst van West-Vlaanderen maar wel door de Federale Wapendienst uit Brussel. Voordat de wapenindustrie zich in Vlaanderen verder kan ontpoppen, zullen er structurele veranderingen moeten komen aan de Vlaamse wapendiensten. Ideeën om de provincie besturen af te schaffen (inclusief de provinciale wapendiensten) zullen de machtsmisbruiken van deze diensten wegnemen. In principe zijn er maar twee wapendiensten nodig. De wapendienst van de Lokale Politie en de Federale Wapendienst. Ook hier geld de stelling:  Verandering voor Vooruitgang! Welk een nuttige bijdrage kan een Vlaamse wapenindustrie leveren? Positief nieuws is dat er in defensie kringen een Vlaamse wapenindustrie al onderdeel uitmaakt van sommige studies. Hierin zal FSDIP een rol spelen om technisch concurrerende projecten voor te stellen die eventuele technisch falen van de traditionele Waalse wapenprojecten zou kunnen opvangen. In dit scenario biedt FSDIP een vergroting van de overlevingskansen van de Belgische militaire in een conflict situatie. Nieuwe wapenwet en burgerlijke aansprakelijkheid voor al wie beslissingen neemt die schade kunnen veroorzaken aan bedrijven of personen. Het is helemaal niet meer van deze tijd dat ambtenaren of in hoogste instantie de Gouverneurs, niet wettelijk kunnen vervolgd worden voor opzettelijke schade die ze aan personen of bedrijven veroorzaken bij het uitoefenen van hun functie. F.S.D.I.P. staat dan ook achter de verschillende organisaties die de misbruiken van de Gouverneurs en hun wapendiensten proberen strafrechtelijk te vervolgen.
Deze snij- en kogelwerende T-shirt bestaat uit een snijwerende T-shirt carrier van een aramide mix en is voorzien met twee NIJ-3A(04) kogelwerende pakketten van 250x300 mm (voor en achterzijde).
Deze blauwe snij- en kogelwerende T-shirt carrier Combat Police 1 bestaat uit een snijwerende T- shirt carrier met dubbele aramide bescherming en is voorzien met twee NIJ-3A(04) kogelwerende pakketten van 250x300 mm (voor en achterzijde).