© Rik Van Bruaene
Home page FSDIP Over ons FSDIP Doel F.S.D.I.P. Project 7.92x24mm Wisselloop voor Glock PDW - Sidearm FMI Combat shirts Steekwerende vesten Kogelwerende vesten
Vlaams wapenproject
Historisch overzicht project 7.92x24 mm VBR-Belgium
Onderzoek en ontwikkeling. Het 7.92x24 mm kaliber werd voor het eerst ontwikkeld op 14-04-2005 door Rik Van Bruaene (VBR-Belgium) te Roeselare, in het hartje van West-Vlaanderen (België). Het ontwerpmotief had meerdere oorzaken;
Publiciteitsmotief In het jaar 2005 waren de Vlaamse wapenactiviteiten totaal onbekend en op wapengebied sprak men toen maar over één Belgisch wapen die gemaakt werdt door het Belgische (Waalse overheid gesubsidieerd) bedrijf Fabrique Nationale Herstal, de P90. De mediahype van “een uiterst krachtig wapen in een onmenselijk kaliber” werd door alle media organen overgenomen, tot wereldwijd toe. Op wapengebied was er toen enkel maar belangstelling voor nieuwe PDW’s (Personal Defence Weapons). De ontwikkeling van een nieuwe Vlaamse PDW-Sidearm  in een nieuw kaliber 7.92x24 mm bezorgde VBR-Belgium internationale publiciteit
Wapentechnisch motief Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat het standaard 9x19 mm NATO kaliber iets te zwaar was voor de nieuwe lichtgewicht PDW’s, ook internationaal ontstond er kritiek op de beperkte prestaties van het 5.7x28 mm patroon. Het technisch  ontwerpmotief was om een tussen kaliber te ontwikkelen tussen het 9x19 mm patroon en het 5.7x28 mm patroon, maar in die zin dat het het project een zo ruim mogelijke markt moest kunnen bereiken en geschikt was voor zowel de militaire-, de politie- als voor de civiele markt. Om dit doel te kunnen bereiken moest het kaliber kunnen gebruikt worden in de bestaande 9x19 mm en .45 ACP wapenplatforms. M.a.w. het 7.92x24 mm kaliber moest geschikt zijn voor een multi-kaliber rol in bestaande wapens.
Piloot project voor een Vlaamse wapenproductie Het was voorspelbaar dat een wapen- en munitie productie in Vlaanderen een ernstige tegenstand zou ondervinden en dat er zwaar slag zou moeten geleverd worden om die tegenstand te neutraliseren. Echter was het niet duidelijk wie, waar en hoe deze tegenstand zou georganiseerd worden. De grootste vraag was of we de investeringen in de Vlaamse wapenindustrie konden beschermen tegen de vernietigende werking van de anti-wapenlobby. Vandaar dat er een piloot project opgestart werd om de tegenstand zich te doen ontplooien en te zoeken naar de wettelijke mogelijkheden om de investeringen te beschermen! De redenen waarom er een bepaalde weerstand zou ontstaan waren: Op wapentechnisch gebied is het 7.92x24 mm kaliber vrij krachtig maar blijft het wapen vrij stabiel tijdens het vuren. De kleine afmetingen van het patroon maken een hoge magazijncapaciteit mogelijk. Deze combinatie creëert bij bepaalde personen van de politie een gevoel van onveiligheid en een vrees om tegenover een wapen te staan die een regen van doelgericht vuur kan afgeven. Ook de pantserborend eigenschappen van sommige VBR-B projectielen vielen niet in goede aarde... Een weerstand van uit de hoek van de politie was voorspelbaar. (Bij andere kalibers zoals .22 LR en .32 ACP heeft de stabiliteit van deze wapens nooit geleid tot het geven van een kogelregen naar overheidsdiensten.  Het 7.92x24 mm patroon is aanzienlijk veiliger dan het 5.7x28 mm patroon en kan met normale munitie geen kogelwerende vest doorboren) De wapenindustrie in Vlaanderen is totaal ongekend. Een Vlaamse wapenindustrie zal sowieso afhankelijk zijn van vergunningen die moeten afgeleverd worden door de verschillende Vlaamse overheidsdiensten. Het was dus ook voorspelbaar dat er tegenstand zou geleverd worden vanuit bepaalde overheidsdiensten, zij het om politieke redenen, kwaad opzet, corruptie  of om totale ombekwaamheid bij de provinciale wapendienst. Een weerstand vanuit de provinciale wapendienst was voorspelbaar. Op Federaal vlak zitten we met een Belgische (door de Waalse overheid gesubsidieerd) concurerend bedrijf. Dit concurerend Belgisch bedrijf  heeft tal van connecties, zowel economisch als politiek. Een multinational zoals de Group FN, heeft een niet te onderschatten slagkracht die  kan beletten dat een nieuwe concurrent zich kan ontplooien op de Belgische markt. Daarbij komt dat een Vlaamse wapenindustrie niet voor  alle politieke strekkingen een gunstige evolutie is. Een weerstand uit de hoek van de Federale overheid was voorspelbaar
De keuze van het kaliber. Bij de ontwikkeling van het 7.92x24 mm kaliber heeft het FN patroon 5.7x28 mm  een belangrijke rol gespeeld. Vooral de kritiek op het SS190 projectiel was van  groot belang. Er was kritiek op het feit dat het SS190 projectiel gebruik maakt van  een tuimeleffect om de nodige verwonding te creëren. Sommigen vonden dit in strijd  met de Conventie van Geneve. Tevens waren er een aantal nadelen zoals voortijdig  tuimelen op grote weerstanden of zelfs helemaal niet tuimelen in zachte doelen. Om  deze kritiek te vermijden werd er gezocht naar het kleinste conventioneel kaliber  met een grote militaire geschiedenis. Het kaliber .30 is in de loop van de  geschiedenis vrijwel atijd aanwezig geweest op het slagveld. Zij het in het kaliber  .32 ACP of in het kaliber 7.62x25 mm (Tokarev). In een .30 loop worden er  verschillend kogeldiameters gebruikt, gaande van .308 tot .314. De eerste  onderzoeken toonden aan dat een kogeldiameter van +/- 7.90 mm het meest  interessant was om verschillende soorten kogelpunten te gebruiken. Hierdoor  werden de afmetingen van de kamer bepaald zodat het 7.92x24 mm kaliber geschikt zou zijn voor kogelpunten van .308 tot .312, zijnde  van 7.82  mm tot 7.92 mm
Keuze van de huls Bij de keuze van de huls hebben er verschillende factoren een rol  gespeeld. Vooreerst werd de bodemdiameter van de huls zo klein  mogelijk gehouden om een maximale magazijncapaciteit mogelijk te  maken. Ook de lengte van de huls werd speciaal gekozen om een  multi-kaliber rol in de 9 mm en .45 wapenframes mogelijk te maken.  Een belangrijke eis was dat de huls gemakkelijk moest te  vervaardigen en te herladen zijn. Op die manier kon men een huls  en munitie tekort opvangen bij het opstarten van het project. Dit blijk  nu een belangrijk voordeel te zijn omdat de kosten van de  grondstoffen zeer hoog opgelopen zijn  en de kleine lichtere 7.92  kogelpunten aanzienlijk goedkoper zijn dan de zwaarde kalibers. Als  basis huls werd een .30 Carbine huls gebruikt die ingekort werd tot  een lengte van 24 mm. Hierdoor kan de huls vrijgemakkelijk zelf  vervaardigd worden, want het oude kaliber .30 Carbine is over de  gehele wereld verspreid en hulzen zijn nog gemakkelijk verkrijgbaar.
Hoewel men een combinatie van verschillende soorten dies (herlaadmatrijzen) kan  gebruiken zoals de .32 ACP dies en de .30 Carbine dies, Speciale dies voor het herladen  van het 7.92x24 mm patroon zijn verkrijgbaar in onze onze Supply Store FSDIP. of VBR- Shop.com
C.I.P. registratie Het kaliber 7.92x24 mm werd gehomologeerd bij het C.I.P. (Commission Internationale  Permanente pour l' épreuve des armes à feu portatives) door de Belgische proefbank voor  vuurwapens te Luik. Hiervoor werden er speciale testlopen vervaardigd voor het uittesten van  de kamerdruk bij de munitie in het kaliber 7.92x24 mm. Deze testlopen zijn aanwezig in de  Belgsche proefbank voor vuurwapens. Er is een testloop met een normaal veld- en trekken  profiel en er is een polygoon loop beschikbaar voor het kaliber 7.92x24 mm. De initialen  7.92x24 mm VBR-B werden gebruikt als bodemstempel. Het is uiterst zelden dat een dergelijk  project opgestart wordt in Vlaanderen en de originele hulzen zijn uiterst zeldzaam. Om munitieverzamelaars in staat te stellen dit uiterst  zeldzame Vlaamse munitieproject op te volgen werden in  het begin een aantal dummy patronen vervaardigd. Deze  dummy patronen vallen buiten de wapenwet en bevatten  geen munitie onderdelen. Ze zijn vrij verkrijgbaar en kunnen  opgezonden worden per post. Dummy patronen in het  kaliber 7.92x24 mm kunnen besteld worden via de website  van de Supply Store FSDIP. Uniek aan deze dummy patronen is de bodemstempel van  VBR-B. Deze dummy patronen zijn vrij zeldzaam en een fel  gezocht collectors item in de Verenigde Staten. Let hierbij op de foto dat dummy patronen van VBR-Belgium speciaal gemaakt werden uit een  massieve messing staaf en bijgevolg ook geen enkel munitie onderdeel bevatten. Er is dus geen  slaghoedje aanwezig bij deze dummy patronen. Pittig detaile: De verkoop van deze DUMMY patronen werd gebruikt als argument om het bedrijf VBR- Belgium stil te leggen. Onderandere op basis van de verkoop van dummy patronen werd VBR-Belgium  beschuldigd van munitieverkoop op internet, wat in België verboden is. Dit had men te danken aan het  complot van de wapendienst van West-Vlaanderen die tevens overgenomen door de Belgische  Federale Wapendienst. Deze kunstmatige gecreëerde beschuldiging werd zelf gebruikt als argument in  het dossier bij de Raad van State. Tot zover de  steun van West-Vlaanderen betreffende nieuwe  innovaties...! Ondertussen zijn de dummy patronen opnieuw verkrijgbaar via onze Supply Store FSDIP. of VBR-Shop.com
In het totaal werden er bij de registratie vier types 7.92x24 mm patronen C.I.P. gehomologeerd:  • 7.92x24 mm Short FMJ-RN  • 7.92x24 mm Short C2F  • 7.92x24 mm Normal FMJ-RN  • 7.92x24 mm Normal BAP Het 7.92x24 mm Short FMJ-RN patroon kreeg eerst de benaming 7.92x24 mm Compact mee, maar deze benaming was vrij  ongelukkig omdat zeer veel pistolen een benaming van “Compact” mee krijgen. Dit vormde een probleem. Later werd de naam  compact veranderd naar “Short”. De totale lengte van dit patroon was 29.6 mm en was voorzien voor de Glock 7.92 conversie.  Het 7.92x24 mm Short C2F patroon kreeg eerst de benaming 7.92x24 Compact mee. Ook dit werd later verander naar 7.92x24  C2F-S (Short). Het werkingsprincipe van dit projectiel was gebasserd op het gecontroleerd fragmenteren van een projectiel. De  totale lengte van dit patroon was 29.6 mm en was voorzien voor de Glock 7.92 conversie.  Het 7.92x24 mm Normal FMJ-RN patroon kreeg in het begin geen kenmerk achter de kaliber- aanduiding, pas later werd de “N” van  Normaal toegevoerd. De totale lengte van dit patroon was 31.5 mm en was voorzien voor een 1911 pistool conversie.. Het 7.92x24 mm Normaal BAP patroon kreeg in het begin ook geen kermerk achter de kaliberaanduiding. Later werd er een “N”  toegevoegd. De benaming BAP stond voor “Brass Armor Piercing”. De totale lengte van dit patroon was 32.1 mm en was voorzien  voor een 1911 pistool comversie. De benaming van het kaliber “7.92x24 mm” is afkomstige van de grootste kogeldiameter die voor dit patroon geschikt is, namelijk de .312 kogelpunt  of 7.92 mm. Moderne kalibers gebruiken steeds meer de effective buitendiameter van het projectiel om geen verwarring te zaaien met oude  bestaande kalibers.  Als synoniemen komen 7.92 VBR-B of 7.92 VBR voor. Recent wordt ook het synoniem 7.65 VBR gebruikt. Dit omdat sommige schietstanden de  kalibers 7.65  onder deze benaming toelaten. Met de benaming 7.65 VBR ontstaan er minder problemen voor sportschutters die met dit kaliber  wensen te schieten
De 7.92x24 mm huls als basis voor patronen met verschillende lengte Daar het 7.92x24 mm kaliber reeds van in het begin  werd ontwikkeld voor een multi-caliber rol, zijn er  verschillende versies mogelijk in dit kaliber. Deze  verschillende versies worden ingedeel volgens hun  totale lengte. Zo beschikt het 7.92x24 mm kaliber over  vier verschillende lengtes, zijnde • 7.92x24 mm Mini • 7.92x24 mm Short • 7.92x24 mm Normal  • 7.92x24 mm Long  Het gebruik van deze types is afhankelijk van het  wapenontwerp
Het kaliber 7.92x24 mm Mini.  Het kaliber 7.92x24 mm Mini is voorzien voor wapens in het frame platform  van het .32 ACP patroon. De interess voor dit patroon is toegenomen na de  wapenbeurs IWA in 2011 met het voorstel om een Taurus pistool PT 732 in het  kaliber .32 ACP te voorzien van een 7.92x24 mm Mini patroon met twee  projectielen om de stopkracht van dit pistooltje te vergroten. Het kaliber 7.92x24 mm Short. Het kaliber 7.92x24 mm Short is voorzien voor wapens in het frame platform van een 9x19 mm patroon. Het 7.92x24mm  wisselset voor het Glock 17 pistool is het meest gekende voorbeeld. De productie van een wisselloop in het kaliber 7.92x24  mm is met vrij beperkte middellen in Vlaanderen mogelijk. Met alle middelen hebben een paar duistere krachten geprobeerd  om deze conversie sets van de markt te houden. Er werd simpelweg geen vergunning voor het bekomen van deze wisselsets  toegekend. Ook hiervoor werd het hard knokken bij de Raad van State. Tevergeefs er werd beslist dat het afleveren van een  vergunning een gust was en dat het aan de Federale Wapendienst was om die gunst al dan niet te verlenen. Hierbij kan  terecht de vraag gesteld worden of een Vlaamse Wapenindustrie zich telkens tot de hoogste instanties zal moeten wenden bij  ieder nieuw project om dan al dan niet de nodige vergunning te bekomen voor elk Vlaams ontwerp? Het kaliber 7.92x24 mm Normaal. Het kaliber 7.92x24 mm Normal is voorzien voor wapens in het frame platform van het .45 ACP patroon. Oorspronkelijk  werd gedacht dat dergelijke conversie kits vrij gemakkelijk door de wapenindustrie zouden gemaakt worden, echter  bleek het enorm moeilijk om een Europese 1911 pistoolfabrikant te vinden die bereid was dit project volledig af te  werken. Volgende bedrijven hebben aan het 7.92x24 mm 1911 project gewerkt:  • Peters Stahl   • Q.S. Progetto Meccanica   • PSW Wicke  • Sig Sauer
Het kaliber 7.92x24 mm Long Om de grootste Knock Down stopkracht te kunnen leveren heeft men een goot kaliber nodig. In dit geval het  7.92x24 mm L kaliber een 7.92 mm projectiel die aanzienlijk groter is dan het 5.7 mm projectiel. Een volwaardige .30 FMJ kogelpunt levert een groter permanent wondkanaal dan een 9 mm FMJ (M882) kogelpunt. Het 7.92x24 mm kaliber heeft als PDW patroon voldoende knock down stopkracht om in competitie met het 9mm kaliber te gaan.
De wapenprototypes in het kaliber 7.92x24 mm . Peters Stahl. De eerste firma die aan een 7.92x24 mm wisselset  voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de  Duitse Firma Peters Stahl. Gezien er na een jaar  geen enkel resultaat bekend was werd de  samenwerking met dit bedrijf stopgezet. Later bleek  dit bedrijf reeds in financiële moeilijkheden te zitten  en is het inmiddels reeds failliet verklaard. Q.S. Progetto Meccanica. De tweede firma die aan een 7.92x24 mm wisselset voor een 1911 pistoolmodel  heeft gewerkt was de Italiaanse firma Q.S. Progetto Meccanica onder leiding van  Mr. Leonardo Penna. Ook de ontwikkeling van dit ontwerp ging zeer traag en  ondertussen bleken er een aantal moeilijkheden te zijn. Het P7000 pistool van  Q.S. maakt gebruik van een massa vergrendelijk zonder dat het patroon effectief  in de kamer vergrendeld wordt. Het P7000 pistool was ontwikkeld voor het 7x23  mm (7Penna) kaliber die aanzienlijk zwakker was dan het 7.92x24 mm patroon.   Er werd een speciaal 7.92x24 mm AE patroon ontwikkeld om te testen in een  P7000 pistool. Dit patroon had dezelfde hulsvoet als het 7Penna patroon. Uit  deze testen bleek dat eens boven de 2800 bar kamerdruk het slaghoedje loskomt in het onvergrendeld patroon  tijdens het afvuren. Dit veroorzaakte telkens een aantal aanvoerstoringen door losgekomen primers.  Voor het  gebruik in het een wapen met massa vergrendeling zou het slaghoedje moeten vergrendeld worden in de huls, wat  niet door herladers mogelijk was. Uiteindelijk werd de P7000 in het 7.92x24 mm kaliber niet afgewerkt. PSW Wicke.  De derde firma die aan een 7.92x24 mm wisselset  voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de  Duitse firma PSW Wicke dit in samenwerking met  wapenmaker Mr. Andy Holden van Holden Custom  Guns uit Paderborn. Een PSW Multi-caliber pistool werd  voorzien van een 7.92x24 mm loop en er werden testen  uitgevoerd in de schietstand van Holden Custom Guns. Het  wapen vertoonde enkel aanvoerstoringen omdat het nog in  een experimentele faze was, maar het grootste probleem  bleek het slaghoedje te zijn en het gebruik van een verkeerd  type slagpin. Bij sommige patronen werd het slaghoedje  doorgeblazen en beschadigd. Hierdoor kwamen er  ontbrandingsgassen en kruitresten tussen de slagpin en de  slede terecht met een slecht functioneren als gevolg. Dezelfde patronen vormden geen problemen  wannneer ze afgevuurd werden uit het Glock 17 pistool met een 7.92x24 mm wisselloop. Tot op heden is er nog geen nieuws over het PSW pistool. Sig Sauer. Inmiddels bleek duidelijk waarom er geen nieuws kwam van PSW  Wicke. Het project werd doorgegeven aan de wapentechniekers van  Sig Sauer. Deze hebben in opdracht van Mr. Wicke een Sig Sauer  1911 op punt gezet die perfect zou functioneren met het 7.92x24 mm  N patroon. Voorlopig is dit wapen nog niet vrij gegeven en is het nog  niet op de markt verkrijgbaar. VBR-Belgium PDW Sidearm. De PDW Sidearm werd origineel ontwikkeld voor het 9x19 mm pantserborend patroon van  VBR-Belgium. Voor dit wapen werden er standaard Glock 9x19 mm magazijnen gebruikt.  Deze magazijnen werden later ook voor de 7.92x24 mm S wisselset in het Glock 17  pistool gebruikt. Met wat kleine aanpassingen kan dit PDW ontwerp omgenbouwd worden  voor het 7.92x24 S patroon. De productie van deze PDW vergt een groot aantal  investeringen en gezien het ongunstig investeringsklimaat in Vlaanderen werd dit project  voorlopig in de koelkast gestopt. VBR-B wisselset 7.92x24 S voor Glock 17. De VBR-B wisselset 7.92x24 S voor Glock 17 werd  ontwikkeld in Vlaanderen, maar bij gebrek aan een  geschikte infrastructuur werd er eerst contact  gezocht voor de productie met buitenlandse firma’s  zoals IGB Austria. Sinds kort is een beperkte  productie mogelijk in Vlaanderen.  Deze Glock 17  met de eerste 7.92x24 mm VBR-B wisselloop werd  reeds gekeurd door de Belgische proefbank te Luik  en is voorzien van alle wettelijke keuringsstempels. 
Ondanks de zeer grote tegenwerking van de Wapendienst van West-Vlaanderen werd een project die volledig in West-Vlaanderen ontwikkeld en uitgewerkt werd uiteindelijk na veel administratieve problemen toegelaten door de Federale Wapendienst te Brussel. De eerste vergunning voor een  wisselloop 7.92x24 mm voor Glock 17  pistool werd uiteindelijk op  16 december 2013 afgetekend door de Federale Wapendienst te Brussel.
Info online shop
Snijwerende en steekwerende T-shirt Combat Cut Alpha bescherming tegen steekpartijen
Snijwerende en steekwerende T-shirt Combat Cut Bravo full Protection bescherming tegen steekpartijen
Info online shop
Blauwe snijwerende, steekwerende en, brandwerende politietrui carrier
Multi functioneel steek- en kogelwerend pakket NIJ- 3A van 250x300mm. Kan gebruikt worden aktetassen, rugzakken, laptoptassen, geweer plaat dragers en T-shirt drager
Info online shop
Steek- en kogelwerende vest Sirius lokale Politie van Sioen HG2-KR2-SP2
Info online shop
Steek- en kogelwerende vest Heracles NIJ-3A voor bewakingsagenten
Info online shop
Pollux steek- en kogelwerende vest NIJ- 3A om onder de kledij te dragen
Info online shop
Triton carrier met Harde ballistische platen NIJ-4 / Conjunction NIJ-3A tegen Kalashnikov geweren.
Info online shop
Odin kogelwerende vest NIJ-3A+NIJ-4 tegen Kalashnikov geweren
Info online shop
Zwarte snijwerende T-shirt niveau 5 met polyester mesh binnen voering
Info online shop
Zwarte snijwerende T-shirt niveau 5 met  polyester mesh binnen voering
Witte snijwerende T-shirt niveau 5 met mesh binnen voering
Typische grijze snijwerende Cutyarn T- shirt niveau 5 met mesh binnenvoering
Snijwerende Anti verkracht broek
Info online shop
Snijwerende tactische boxershort
Info online shop
Pique polo met Snijwerende aramide niveau 5
Pique polo met Snijwerende aramide niveau 5
Snijwerende en Waterafstotend zwarte Combatbroek
Snijwerende, waterafstotende en ademende zwarte nylon vest
Info online shop
Snijwerende, waterafstotende en ademende rode nylon vest
Snijwerende zwarte lederen vest met extra bescherming op de rug. Koopjes slechts 699 Euro
Info online shop
Snijwerende sjaal donker grijs aramide 20x150 cm.
Info online shop
Project 7.92x24mm
Webshop Supply Store FSDIP Project 7.92x24mm
Navigation
© Rik Van Bruaene
Project 7.92x24mm
Historisch overzicht project 7.92x24 mm  VBR-Belgium
Vlaams wapenproject
Onderzoek en ontwikkeling. Het 7.92x24 mm kaliber werd voor het eerst ontwikkeld op 14-04-2005 door Rik Van Bruaene (VBR-Belgium) te Roeselare, in het hartje van West-Vlaanderen (België). Het ontwerpmotief had meerdere oorzaken;
Publiciteitsmotief In het jaar 2005 waren de Vlaamse wapenactiviteiten totaal onbekend en op wapengebied sprak men toen maar over één Belgisch wapen die gemaakt werdt door het Belgische (Waalse overheid gesubsidieerd) bedrijf Fabrique Nationale Herstal, de P90. De mediahype van “een uiterst krachtig wapen in een onmenselijk kaliber” werd door alle media organen overgenomen, tot wereldwijd toe. Op wapengebied was er toen enkel maar belangstelling voor nieuwe PDW’s (Personal Defence Weapons). De ontwikkeling van een nieuwe Vlaamse PDW-Sidearm  in een nieuw kaliber 7.92x24 mm bezorgde VBR-Belgium internationale publiciteit
Wapentechnisch motief Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat het standaard 9x19 mm NATO kaliber iets te zwaar was voor de nieuwe lichtgewicht PDW’s, ook internationaal ontstond er kritiek op de beperkte prestaties van het 5.7x28 mm patroon. Het technisch  ontwerpmotief was om een tussen kaliber te ontwikkelen tussen het 9x19 mm patroon en het 5.7x28 mm patroon, maar in die zin dat het het project een zo ruim mogelijke markt moest kunnen bereiken en geschikt was voor zowel de militaire-, de politie- als voor de civiele markt. Om dit doel te kunnen bereiken moest het kaliber kunnen gebruikt worden in de bestaande 9x19 mm en .45 ACP wapenplatforms. M.a.w. het 7.92x24 mm kaliber moest geschikt zijn voor een multi-kaliber rol in bestaande wapens.
Piloot project voor een Vlaamse wapenproductie Het was voorspelbaar dat een wapen- en munitie productie in Vlaanderen een ernstige tegenstand zou ondervinden en dat er zwaar slag zou moeten geleverd worden om die tegenstand te neutraliseren. Echter was het niet duidelijk wie, waar en hoe deze tegenstand zou georganiseerd worden. De grootste vraag was of we de investeringen in de Vlaamse wapenindustrie konden beschermen tegen de vernietigende werking van de anti-wapenlobby. Vandaar dat er een piloot project opgestart werd om de tegenstand zich te doen ontplooien en te zoeken naar de wettelijke mogelijkheden om de investeringen te beschermen! De redenen waarom er een bepaalde weerstand zou ontstaan waren: Op wapentechnisch gebied is het 7.92x24 mm kaliber vrij krachtig maar blijft het wapen vrij stabiel tijdens het vuren. De kleine afmetingen van het patroon maken een hoge magazijncapaciteit mogelijk. Deze combinatie creëert bij bepaalde personen van de politie een gevoel van onveiligheid en een vrees om tegenover een wapen te staan die een regen van doelgericht vuur kan afgeven. Ook de pantserborend eigenschappen van sommige VBR-B projectielen vielen niet in goede aarde... Een weerstand van uit de hoek van de politie was voorspelbaar. (Bij andere kalibers zoals .22 LR en .32 ACP heeft de stabiliteit van deze wapens nooit geleid tot het geven van een kogelregen naar overheidsdiensten.  Het 7.92x24 mm patroon is aanzienlijk veiliger dan het 5.7x28 mm patroon en kan met normale munitie geen kogelwerende vest doorboren) De wapenindustrie in Vlaanderen is totaal ongekend. Een Vlaamse wapenindustrie zal sowieso afhankelijk zijn van vergunningen die moeten afgeleverd worden door de verschillende Vlaamse overheidsdiensten. Het was dus ook voorspelbaar dat er tegenstand zou geleverd worden vanuit bepaalde overheidsdiensten, zij het om politieke redenen, kwaad opzet, corruptie  of om totale ombekwaamheid bij de provinciale wapendienst. Een weerstand vanuit de provinciale wapendienst was voorspelbaar. Op Federaal vlak zitten we met een Belgische (door de Waalse overheid gesubsidieerd) concurerend bedrijf. Dit concurerend Belgisch bedrijf  heeft tal van connecties, zowel economisch als politiek. Een multinational zoals de Group FN, heeft een niet te onderschatten slagkracht die  kan beletten dat een nieuwe concurrent zich kan ontplooien op de Belgische markt. Daarbij komt dat een Vlaamse wapenindustrie niet voor  alle politieke strekkingen een gunstige evolutie is. Een weerstand uit de hoek van de Federale overheid was voorspelbaar
De keuze van het kaliber. Bij de ontwikkeling van het 7.92x24 mm kaliber heeft het FN patroon 5.7x28 mm  een belangrijke rol gespeeld. Vooral de kritiek op het SS190 projectiel was van  groot belang. Er was kritiek op het feit dat het SS190 projectiel gebruik maakt van  een tuimeleffect om de nodige verwonding te creëren. Sommigen vonden dit in strijd  met de Conventie van Geneve. Tevens waren er een aantal nadelen zoals voortijdig  tuimelen op grote weerstanden of zelfs helemaal niet tuimelen in zachte doelen. Om  deze kritiek te vermijden werd er gezocht naar het kleinste conventioneel kaliber  met een grote militaire geschiedenis. Het kaliber .30 is in de loop van de  geschiedenis vrijwel atijd aanwezig geweest op het slagveld. Zij het in het kaliber  .32 ACP of in het kaliber 7.62x25 mm (Tokarev). In een .30 loop worden er  verschillend kogeldiameters gebruikt, gaande van .308 tot .314. De eerste  onderzoeken toonden aan dat een kogeldiameter van +/- 7.90 mm het meest  interessant was om verschillende soorten kogelpunten te gebruiken. Hierdoor  werden de afmetingen van de kamer bepaald zodat het 7.92x24 mm kaliber geschikt zou zijn voor kogelpunten van .308 tot .312, zijnde  van 7.82  mm tot 7.92 mm
Keuze van de huls Bij de keuze van de huls hebben er verschillende factoren een rol  gespeeld. Vooreerst werd de bodemdiameter van de huls zo klein  mogelijk gehouden om een maximale magazijncapaciteit mogelijk te  maken. Ook de lengte van de huls werd speciaal gekozen om een  multi-kaliber rol in de 9 mm en .45 wapenframes mogelijk te maken.  Een belangrijke eis was dat de huls gemakkelijk moest te  vervaardigen en te herladen zijn. Op die manier kon men een huls  en munitie tekort opvangen bij het opstarten van het project. Dit blijk  nu een belangrijk voordeel te zijn omdat de kosten van de  opgelopen zijn  kogelpunten dan de basis huls huls gebruikt lengte van 24 vrijgemakkelijk want het oude over de  en hulzen zijn verkrijgbaar.
Hoewel men een combinatie van verschillende soorten dies (herlaadmatrijzen) kan  gebruiken zoals de .32 ACP dies en de .30 Carbine dies, Speciale dies voor het herladen  van het 7.92x24 mm patroon zijn verkrijgbaar in onze onze Supply Store FSDIP. of VBR- Shop.com
C.I.P. registratie Het kaliber 7.92x24 mm werd gehomologeerd bij het C.I.P. (Commission Internationale  Permanente pour l' épreuve des armes à feu portatives) door de Belgische proefbank voor  vuurwapens te Luik. Hiervoor werden er speciale testlopen vervaardigd voor het uittesten van  de kamerdruk bij de munitie in het kaliber 7.92x24 mm. Deze testlopen zijn aanwezig in de  Belgsche proefbank voor vuurwapens. Er is een testloop met een normaal veld- en trekken  profiel en er is een polygoon loop beschikbaar voor het kaliber 7.92x24 mm. De initialen  7.92x24 mm VBR-B werden gebruikt als bodemstempel. Het is uiterst zelden dat een dergelijk  project opgestart wordt in Vlaanderen en de originele hulzen zijn uiterst zeldzaam. Om munitieverzamelaars in staat te stellen dit uiterst  zeldzame Vlaamse munitieproject op te volgen werden in  het begin een aantal dummy patronen vervaardigd. Deze  dummy patronen vallen buiten de wapenwet en bevatten  geen munitie onderdelen. Ze zijn vrij verkrijgbaar en kunnen  opgezonden worden per post. Dummy patronen in het  kaliber 7.92x24 mm kunnen besteld worden via de website  van de Supply Store FSDIP. Uniek aan deze dummy patronen is de bodemstempel van  VBR-B. Deze dummy patronen zijn vrij zeldzaam en een fel  gezocht collectors item in de Verenigde Staten. Let hierbij op de foto dat dummy patronen van VBR-Belgium speciaal gemaakt werden uit een  massieve messing staaf en bijgevolg ook geen enkel munitie onderdeel bevatten. Er is dus geen  slaghoedje aanwezig bij deze dummy patronen. Ondertussen zijn de dummy patronen opnieuw verkrijgbaar via onze Supply Store FSDIP. of VBR- Shop.com
In het totaal werden er bij de registratie vier types 7.92x24 mm patronen C.I.P. gehomologeerd:  • 7.92x24 mm Short FMJ-RN  • 7.92x24 mm Short C2F  • 7.92x24 mm Normal FMJ-RN  • 7.92x24 mm Normal BAP Het 7.92x24 mm Short FMJ-RN patroon kreeg eerst de benaming 7.92x24 mm Compact mee, maar deze benaming was vrij  ongelukkig omdat zeer veel pistolen een benaming van “Compact” mee krijgen. Dit vormde een probleem. Later werd de naam  compact veranderd naar “Short”. De totale lengte van dit patroon was 29.6 mm en was voorzien voor de Glock 7.92 conversie.  Het 7.92x24 mm Short C2F patroon kreeg eerst de benaming 7.92x24 Compact mee. Ook dit werd later verander naar 7.92x24  C2F-S (Short). Het werkingsprincipe van dit projectiel was gebasserd op het gecontroleerd fragmenteren van een projectiel. De  totale lengte van dit patroon was 29.6 mm en was voorzien voor de Glock 7.92 conversie.  Het 7.92x24 mm Normal FMJ- RN patroon kreeg in het begin geen kenmerk achter de kaliber- aanduiding, pas later werd de “N” van  Normaal toegevoerd. De totale lengte van dit patroon was 31.5 mm en was voorzien voor een 1911 pistool conversie.. Het 7.92x24 mm Normaal BAP patroon kreeg in het begin ook geen kermerk achter de kaliberaanduiding. Later werd er een “N”  toegevoegd. De benaming BAP stond voor “Brass Armor Piercing”. De totale lengte van dit patroon was 32.1 mm en was voorzien  voor een 1911 pistool comversie. De benaming van het kaliber “7.92x24 mm” is afkomstige van de grootste kogeldiameter die voor dit patroon geschikt is, namelijk de .312 kogelpunt  of 7.92 mm. Moderne kalibers gebruiken steeds meer de effective buitendiameter van het projectiel om geen verwarring te zaaien met oude  bestaande kalibers.  Als synoniemen komen 7.92 VBR-B of 7.92 VBR voor. Recent wordt ook het synoniem 7.65 VBR gebruikt. Dit omdat sommige schietstanden de  kalibers 7.65  onder deze benaming toelaten. Met de benaming 7.65 VBR ontstaan er minder problemen voor sportschutters die met dit kaliber  wensen te schieten
De wapenprototypes in het kaliber 7.92x24 mm . Peters Stahl. De eerste firma die aan een 7.92x24 mm wisselset  voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de  Duitse Firma Peters Stahl. Gezien er na een jaar  geen enkel resultaat bekend was werd de  samenwerking met dit bedrijf stopgezet. Later bleek  dit bedrijf reeds in financiële moeilijkheden te zitten  en is het inmiddels reeds failliet verklaard. Q.S. Progetto Meccanica.  De tweede firma die aan een 7.92x24 mm wisselset voor een 1911 pistoolmodel  heeft gewerkt was de Italiaanse firma Q.S. Progetto Meccanica onder leiding van  Mr. Leonardo Penna. Ook de ontwikkeling van dit ontwerp ging zeer traag en  ondertussen bleken er een aantal moeilijkheden te zijn. Het P7000 pistool van  Q.S. maakt gebruik van een massa vergrendelijk zonder dat het patroon effectief  in de kamer vergrendeld wordt. Het P7000 pistool was ontwikkeld voor het 7x23  mm (7Penna) kaliber die aanzienlijk zwakker was dan het 7.92x24 mm patroon.   Er werd een speciaal 7.92x24 mm AE patroon ontwikkeld om te testen in een  P7000 pistool. Dit patroon had dezelfde hulsvoet als het 7Penna patroon. Uit  deze testen bleek dat eens boven de 2800 bar kamerdruk het slaghoedje loskomt in het onvergrendeld patroon  tijdens het afvuren. Dit veroorzaakte telkens een aantal aanvoerstoringen door losgekomen primers.  Voor het  gebruik in het een wapen met massa vergrendeling zou het slaghoedje moeten vergrendeld worden in de huls, wat  niet door herladers mogelijk was. Uiteindelijk werd de P7000 in het 7.92x24 mm kaliber niet afgewerkt. PSW Wicke. De derde firma die aan een 7.92x24 mm wisselset  voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de  Duitse firma PSW Wicke dit in samenwerking met  wapenmaker Mr. Andy Holden van Holden Custom  Guns uit Paderborn. Een PSW Multi-caliber pistool werd  voorzien van een 7.92x24 mm loop en er werden testen  uitgevoerd in de schietstand van Holden Custom Guns. Het  wapen vertoonde enkel aanvoerstoringen omdat het nog in  een experimentele faze was, maar het grootste probleem  bleek het slaghoedje te zijn en het gebruik van een verkeerd  type slagpin. Bij sommige patronen werd het slaghoedje  doorgeblazen en beschadigd. Hierdoor kwamen er  ontbrandingsgassen en kruitresten tussen de slagpin en de  slede terecht met een slecht functioneren als gevolg. Dezelfde patronen vormden geen problemen  wannneer ze afgevuurd werden uit het Glock 17 pistool met een 7.92x24 mm wisselloop. Tot op heden is er nog geen nieuws over het PSW pistool. Sig Sauer. Inmiddels bleek duidelijk waarom er geen nieuws kwam van PSW  Wicke. Het project werd doorgegeven aan de wapentechniekers van  Sig Sauer. Deze hebben in opdracht van Mr. Wicke een Sig Sauer  1911 op punt gezet die perfect zou functioneren met het 7.92x24 mm  N patroon. Voorlopig is dit wapen nog niet vrij gegeven en is het nog  niet op de markt verkrijgbaar. VBR-Belgium PDW Sidearm. De PDW Sidearm werd origineel ontwikkeld voor het 9x19 mm pantserborend patroon van  VBR-Belgium. Voor dit wapen werden er standaard Glock 9x19 mm magazijnen gebruikt.  Deze magazijnen werden later ook voor de 7.92x24 mm S wisselset in het Glock 17  pistool gebruikt. Met wat kleine aanpassingen kan dit PDW ontwerp omgenbouwd worden  voor het 7.92x24 S patroon. De productie van deze PDW vergt een groot aantal  investeringen en gezien het ongunstig investeringsklimaat in Vlaanderen werd dit project  voorlopig in de koelkast gestopt. VBR-B wisselset 7.92x24 S voor Glock 17. De VBR-B wisselset 7.92x24 S voor Glock 17 werd  ontwikkeld in Vlaanderen, maar bij gebrek aan een  geschikte infrastructuur werd er eerst contact  gezocht voor de productie met buitenlandse firma’s  zoals IGB Austria. Sinds kort is een beperkte  productie mogelijk in Vlaanderen.  Deze Glock 17  met de eerste 7.92x24 mm VBR-B wisselloop werd  reeds gekeurd door de Belgische proefbank te Luik  en is voorzien van alle wettelijke keuringsstempels.