Hoe overleven na een nucleaire aanval op Vlaanderen

Hoe overleven na een nucleaire aanval op Vlaanderen, een kernaanval op Europa met een atoombom of tactische kernwapens, welke steden worden er vernietigd en waar kan ik overleven. Een noodpakket of overlevingspakket samen stellen of kopen

De wederzijdse kernafschrikking heeft jarenlang gewerkt maar met de komst van tactische nucleaire wapens (low yield tactical nuclear weapons) en een Russische dictator die bereid is veel mensenlevens op te offeren om zijn doel te bereiken, wordt de kans groter dat Europa het slachtoffer wordt van een kernaanval.

Het scenario van een kernoorlog met grote krachtige atoombommen heeft plaatsgemaakt voor de aanval met kleinere tactische nucleaire wapens die eerder een kleine stad of infrastructuur kunnen vernietigen of voor lange tijd onbruikbaar maken.

Als een Russische dictator van het standpunt uitgaat dat Rusland zeer groot is en wel wat kernontploffingen als vergelding kan verdragen, dan werkt de wederzijdse afschrikking niet meer! Daarbij komt nog de vraag als Poetin beslist om de nucleaire slagkracht van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland als eerst aan te vallen (Preventive strike), in hoever de Amerikanen zullen antwoorden met een nucleaire aanval op Rusland? Natuurlijk zullen de Franse en Engelse onderzeeërs reageren met een nucleaire tegenaanval.

Waarom kan Vlaanderen getroffen worden door tactische kernraketten?

Het meest voor de hand liggend is dat er een Russische kernonderzeeër de Noordzee binnenvaart en daar zijn lading tactische kernrakketten afvuurt op de militaire strategische plaatsen die gelegen zijn in Engeland, Frankrijk, België en Nederland. Ook Vlaanderen heeft een aantal militair strategische plaatsen die van belang zijn voor een Russische aanval.   

Slachtoffers en getroffen gebieden van een kernaanval op Vlaanderen

Een tactische kenraket kan meerdere kernkoppen bevatten die kunnen inslaan op verschillende plaatsen in een stad en zo zware vernietiging aanbrengen en een grote oppervlakte onleefbaar maken. In deze hypothese kunnen volgende steden zwaar getroffen worden met een schatting van het aantal slachtoffers die binnen de 3-dagen kunnen sterven. 

De meest voor de hand liggende Vlaamse strategisch militaire doelwitten zijn:

 • Zeebrugge: Zeehaven militair transport NAVO en 7.700 inwoners.
 • Oostende: Zeehaven en luchthaven militair transport NAVO en 72.500 inwoners.
 • Koksijde: Militaire vliegbasis NAVO en 22.000 inwoners.
 • Antwerpen: Zeehaven militair transport en luchthaven Deurne en 54.000 inwoners.
 • Brussel: Evere hoofdkwartier van de NAVO en luchthaven van Zaventem en 75.000 inwoners.
 • Peer: militaire vliegbasis Kleine-Brogel met Amerikaanse kernwapens en 13.000 inwoners.
 • Zutendaal: FN munitieproductie voor België, Nederland en Frankrijk en 7.300 inwoners .
 • Nucleaire meerslag van een kernexplosie in het Franse Rijsel is mogelijk. 
 • Totaal aantal mogelijke slachtoffers +/- 251.500 personen. 

De nucleaire neerslag na de kernontploffingen.

De verspreiding van de nucleaire neerslag na de kernontploffingen is afhankelijk van de windrichting en de windsterkte. Deze verspreiding van nucleaire neerslag kan een soort pluimvorm aannemen die zich verspreid over de verschillende randgemeentes van de getroffen steden en kan verschillende tientallen kilometers lang zijn. Volg de berichtgeving van de overheid om te weten waar exact de nucleaire neerslag zal terecht komen en wanneer er een evacuatie uit deze gemeenten zal gebeuren. 

Vlaamse steden die nog leefbaar zijn na een strategische kernaanval. 

Na de kernaanval op de Vlaamse steden zal er een evacuatie zijn van de slachtoffers en vluchtelingen uit de getroffen gebieden. Deze slachtoffers en vluchtelingen zullen opgevangen worden in het leefbare gebied dat grenst aan de gebieden van de nucleaire neerslag. De radioactiviteit zal er iets hoger zijn dan normaal maar niet dodelijk. 

Vlaamse steden die niet beïnvloed werden door de kernaanval

Gezien tactische nucleaire wapens aanzienlijk zwakker zijn dan de zware gekende atoombommen, zullen er in Vlaanderen nog verschillende steden zijn die niet beïnvloed zullen worden door de ontploffing van de kenbommen. Deze steden situeren zich hoofdzakelijk in Midwest Vlaanderen, Regio Gent, de Vlaamse Ardennen, de Kempen en een regio tussen Oost-Brabant en Limburg.   

Eerste opdracht voor de Vlaamse Regering

Het is van vitaal belang dan de Vlaamse bevolking kan schuilen de eerste 48 uur na een kernontploffing. De basis regel is, hoe meer beton boven uw hoofd, hoe beter! Er zal een lijst of schuilkelderplan moeten opgemaakt worden per stad of provincie waar er atoomschuilkelders, metro's, ondergronds parkings en kelders aanwezig zijn, zodat de bevolking op tijd kan gaan schuilen voor een kernaanval. Iedere inwoner van Vlaanderen zou een schuilkelderplan moeten ontvangen!

Hoe zich te beschermen bij een nucleaire aanval op Vlaanderen

Verschillende Europese landen hebben al plannen klaar voor wat er moet gebeuren bij een nucleaire aanval. De landen die grenzen aan Rusland zijn daar natuurlijk al het verst mee gevorderd. Duitsland heeft ook al een plan opgesteld. Nederland raad de bevolking reeds aan om te beschikken over een noodpakket, in België en bijgevolg ook Vlaanderen beperken de noodplannen zich voorlopig tot het ter beschikking stellen van jodiumtabletten.

Maak een plan en de noodzakelijke voorbereiding (prepping)

Wil je als individu een nucleaire aanval overleven dan zal je zelf een overlevingsplan moeten opmaken afhankelijk van waar je veel verblijft, waar je woont en hoe veilig je woning is!

- Als je veel werkt of verblijft in een van de doelwit steden dan zorg je best dat je een 48uur of 2-dagen overlevingspakket bij de hand (of in de auto) hebt dat je snel kan meenemen tijdens je vlucht naar een schuilplaats.

- Als je woont in een doelwit stad of een nucleaire neerslagzones zorg je het best dat je een 3-daags draagbaar overlevingspakket klaar liggen hebt in uw woning. (rugzak, valies of sporttas)

- Als je woont in een overleefbare zone na een kernaanval dan zorg je best dat je voldoende water en voedsel ter beschikking hebt om minstens 10 dagen te overleven zonder elektriciteit, gas en leidingwater.

Basis regels om een kenaanval te overleven

De basis regels om een kernaanval te overleven zijn:

- wees van je situatie bewust in welk een gevarenzone in Vlaanderen dat je werkt of woont en is je woonst veilig genoeg om er lange tijd te overleven? 

- Kijk niet in de lichtflits van de kernontploffing en zoek een zo goed mogelijk dekking om in te schuilen en blijf de eerste 48 uur zeker binnen (liefst nog iets langer als het kan). Sluit ramen en deuren en schakel het ventilatiesysteem uit.  

- Zorg dat je voorzien bent volgens de mogelijkheden die je hebt, om enkele dagen te overleven in uw schuilplaats tot er hulp komt. 

- Zorg dat je kan communiceren en de richtlijnen van de overheid en de hulpverleners kan ontvangen en opvolgen. (noodradio !!! vaste telefoon of smartphone zullen waarschijnlijk niet meer werken)   

- Wees ervan bewust dat de ramen in de ruime omgeving van de kernontploffing zullen breken en dat je veel kans maakt op snijwonden door glasscherven, brandwonden of blootstelling aan nucleaire straling.

- Zorg dat je voorzien bent van water en voedsel om te overleven afhankelijk van uw afstand tot de kernexplosie, uw praktische mogelijkheden en de kwaliteit van uw beschutting. 

- Zoek bij voorkeur een bescherming op, die bestaat uit beton of ondergronds. Maak dat je weet waar de dichtbijgelegen atoomschuilkelder, metro, ondergrondse parking of kelder zich bevind. 

- Zorg dat je een noodpakket voor 2-dagen, 3-dagen of 10-dagen in uw onmiddellijke nabijheid hebt, afhankelijk van uw mogelijkheden en de plaats waar u zich bevindt.    

Werken in de steden die door een kernexplosie vernietigd kunnen worden

Wie werkt in een stad die rechtstreeks doelwit kan worden van een kernaanval, zorg dat je een noodpakket van 48uur of 2-dagen pakket bij de hand hebt (of in uw auto). Een kleine rugzak, sporttas of geïsoleerde thermische tas waar er minimum 3 à 4 liter water in stevig afgesloten flessen zit en wat voedsel in blik of survival koekjes om minstens 48 uur te overleven. Dit is een klein tasje die je altijd in uw auto kan laten liggen en die voor verschillende noodsituaties van nut kan zijn.  

Wonen in steden die door een kernexplosie vernietigd kunnen worden

Wie woont in een stad of regio die doelwit kan zijn van een kernaanval of nucleaire neerslag, maar vooraf al weet dat je woonst of schuilplaats niet geschikt is om er lang in te schuilen, zorg dan dat je een noodpakket van 3-dagen in huis of bij de hand hebt, klaar om mee te nemen. Bescherm je zo goed mogelijk om niet blootgesteld te worden aan de straling en nucleaire neerslag. Blijf de eerste 48uur binnen en op aanraden van de hulpdiensten kan je proberen om naar een veiliger schuilkelder te vluchten. Dit kan nog een extra twee à drie dagen in beslag nemen. Hiervoor heb je minstens 6 à 8 liter water nodig en voedsel in blik en overlevingskoekjes om 3-dagen te overleven.  

Wonen in steden of een schuilplaats die een kernaanval kan overleven 

Kan je schuilen in een ondergrondse parking of in uw kelder of woon je in een regio die niet zal besmet worden door een nucleaire neerslag, zorg dan voor een 10-daags noodpakket of bereid je voor op de chaos die zal volgen. Zorg er eveneens voor dat je een 3-daags noodpakket klaar staan hebt en breidt je noodvoorraad verder uit om minstens 10-dagen te overleven zonder elektriciteit, zonder aardgas en zonder leidingwater. Zorg voor minsten 20 liter water in reserve en een afwisselde voeding voor 10 dagen, camping kookgerief, EHBO en reserve kleding.  

Stel een 48uur noodpakket samen of koop er een!

Een 48uur noodpakket kan je zelf samen stellen en maken in een rugzak, sporttas of geïsoleerde thermische tas. Dit afhankelijk van de plaats waar je het 48uur noodpakket zal bewaren om het binnen handbereik te hebben. Hoeveel plaats heb je in uw auto, kleding kast of werkruimte? Een thermische kampeertas houd uw blikken voedsel en het water wat frisser als die voor lang tijd in uw voertuig liggen.

- Zorg dat je minstens 3 à 4 liter water bij hebt in stevig afgesloten waterflessen.

- Zorg dat je enkele blikken voedsel bij hebt om de eerste 48 uur te overleven. Vlees, vis, groenten en fruit in blik (minsten 3 jaar houdbaar), iets dat je koud kan eten.

- Wafeltjes kunnen ook maar hou er rekening mee dat deze niet zo lang houdbaar zijn en regelmatig moeten vernieuwd worden. Survival koekjes zijn wel lang houdbaar.

- Zorg dat de je een doosopener, mes, lepel en vork bij hebt. Een multitool met schaar, zaag, tang, schroevendraaier en inbussleutels kan zeer handig zijn in geval van nood. Een fluitje, spiegeltje en een zaklampje kan je gebruiken om noodsignalen mee te geven. Een stofmasker en stofbril kunnen van nut zijn in beschadigde gebouwen.

- Zorg voor een degelijke EHBO kit waarmee je snijwonden door glas kan mee behandelen en eventueel een doosje met medicamenten als je ze dagelijks moet innemen. Zorg dat je uw jodiumtabletten bij het en eventueel een reserve bril. 

- Zorg dat je een opwindbare mini noodradio in uw 48uur survival kit zitten hebt, zodat je de berichtgeving kan volgen als de telefoon en het internet uitvallen. Een noodradio met licht en powerbank om uw telefoon op te laden. Bescherm je elektrische apparaten tegen de elektromagnetische schok die gepaard gaat bij een kernexplosie. Verpak uw noodradio in een plastiek zak en wikkel deze in zilverpapier om een Faraday kooi te maken. Er bestaan ook speciale anti stralingsdekentjes.

Na de eerste 48uur van de kernontploffing kunnen er al gespecialiseerde hulpdiensten op pad zijn om hulp te bieden. Volg de richtlijnen via de radio. Werk mee aan de evacuatie van alle burgers uit uw schuilplaats. Werk mee met de ontsmettingsteams en de hulpposten voor de opvang van de slachtoffers.

Stel een 3-daags noodpakket samen of koop er een!

Een 3-daags noodpakket is een rugzak, draagtas, valies of boodschappentrolley met een inhoud van rond de 35L of meer, waarin men voldoende goederen kan in opbergen om minimum drie à vier dagen te overleven. Hou er rekening mee dat na een nucleaire ontploffing meeste voertuigen waar een elektromagnetische spoel in zit niet meer zullen werken. Dit 3-daags noodpakket kan gebruikt worden met als doel zich op eigen kracht naar een veilige overlevingszone te begeven.

- Een tactische rugzak met Molle webbing is zeer interessant omdat men langs de buitenkant nog extra tasjes kan bevestigen. In deze extra tasjes kan men goederen per onderwerp in opbergen en zijn deze toegankelijk zonder dat men de volledige rugzak telkens moet openen voor elk klein voorwerp dat men nodig heeft. Hou er rekening mee bij grotere rugzakken dat je ze nog kan dragen!

- Zorg dat je enkele stevig afgesloten waterflessen of blikken water bij hebt met een minimum van ongeveer 6 à 8 liter. Het oppervlakte water zal je nog niet gebruiken maar een waterfilter kan van nut zijn om water te filteren uit afgesloten waterreservoirs.

- Zorg dat je enkele blikken voedsel bij hebt om 3 à 4 dagen te overleven. Vlees, vis, groenten en fruit in blik. (minsten 3 jaar houdbaar) iets dat je koud kan eten. Het kan best dat je terecht komt in een afgesloten ruimte met veel mensen samen waar je geen vuur kan maken. Later kan een kleine gasbrander en een camping kookset u helpen om rijst, spaghetti of ingeblikt voedsel te koken. Zorg voor vuur en een reserve gaspatroon. (glazen bokalen met voedsel kunnen gemakkelijk breken)

- Survival koekjes zijn lang houdbaar en nemen niet veel plaats in uw rugzak, maar zorg er best voor dat je wat afwisselend voedsel kan eten. Meerdere maaltijden en genoeg voor een 3 à 4 dagen.

- Zorg dat de je een doosopener, mes, lepel en vork bij hebt. Een eenvoudige multitool met een zaagje en schaar kan zeer handig. Zorg voor een klein gereedschapstasje met een naald en stevige draad, een platte tang, enkele kleine schroevendraaiers, inbussleutels en een kleine verstelbare moersleutel om kleine herstellingen of ingrepen uit te voeren. Een fluitje, lampje en spiegeltje om een noodsignaal mee te geven, een kompas en landkaart van Vlaanderen (België en Zeeland) en een schuilkelderplan. Een stofmasker en stofbril kunnen van nut zijn. Beschermende NBC-kleding en een gasmasker met NBC-patronen kunnen uw overlevingskansen aanzienlijk vergroten.

- Zorg voor een degelijke EHBO kit om snijwonden door glas of breuken mee te behandelen en ze te verversen voor enkele dagen. Neem een weekvoorraad van uw medicamenten mee als je deze dagelijks moet innemen. Zorg dat je uw jodiumtabletten bij het en eventueel een reserve bril of vergrootglas.

- Zorg voor een goede noodradio met zaklamp, XL zonnepaneel, dynamo, powerbank en batterijen, zodat je de berichtgeving kan volgen als de telefoon en het internet uitvallen. Bescherm je elektrische apparaten tegen de elektromagnetische schok. Steek je radio in een plastiek zak om deze goed te isoleren en wikkel deze in wat zilverpapier om een Faraday kooi te maken. Er bestaan ook speciale anti stralingsdekentjes.

- Zorg voor een survival riem met tasjes, een soort rugzakinhoud in het klein van de vitale uitrusting die je dringend nodig kan hebben voor het geval dat je uw rugzak kwijtgeraakt. (water, EHBO + geneesmiddelen, poncho, multitool, voedsel, kompas). Zorg voor een kruis verdeling van uw uitrusting.

- Zorg voor reserve kleding en berg deze op in een stof- en waterdichte zak. Reserve ondergoed, kousen, T-shirts, sweater, hoodie, training, dikke broek, dikke trui, muts, zakdoek, regenjas of poncho. Brandwerende en snijwerende kleding zijn een extra bescherming. Een toilet zak met tandenborstel, tandpasta, zeep en wat toiletpapier.

- Zorg voor cash geld en kopie van uw identiteitskaart en rijbewijs. Een kaart met uw allergieën  en bloedgroep.

- Zorg voor een isolerende mat om op te slapen, een isolerend deken of een noodslaapzak om u wam te houden. Een opblaasbare kussen of waterzak om op te slapen en nekklachten te vermijden.

- Neem een spel kaarten of mini schaakspel mee om het wachten aangenamer te maken.

- Een boodschappentrolley kan je voorzien van een tent, een stoeltje en nog wat extra camping materiaal en wat voeding of water die je dan kan gebruiken in een tentenkamp of vluchtelingen opvang.

Wat opslaan als voorraad om 10 dagen te overleven?

Als u woont in een van de overleefbare zones na een kernaanval, dan zijn je onmiddellijke overlevingskansen stukken groter maar dien je toch rekening te houden met de gevolgen van een lichte nucleaire neerslag en de praktische gevolgen van de vernietiging van grote delen van het land, een totale chaos, een vluchtelingenstroom, rantsoenering, agressie en een tekort aan van alles!

Alles wat in de 3-daag noodpakket of survival kit zit kan je verder uitbreiden om 10 dagen te overleven.

- Zorg dat minstens 20 liter water in stevig afgesloten flessen in reserve hebt. Als je kan laat je badkuip vollopen met water als er een reële nucleaire dreiging is. Wie een warmwaterboiler heeft beschikt over een grote reserve aan drinkbaar water zelf zonder elektriciteit of leidingwater. Zorg dat je weet hoe je uw warmwaterboiler kan aflaten om aan het drinkwater te geraken. Een waterfilter kan van nut zijn voor afgesloten waterreservoirs.

- Zorg dat je blikken voedsel om 10 dagen te overleven in reserve hebt. Worstjes, vis, groenten en fruit in blik. (minsten 3 jaar houdbaar) en sla voedsel in. Bouw uw reserve blikken sporadisch op door bij het boodschappen halen telkens wat extra blikken mee te brengen. Sla deze blikken op in een veilige plaats en vervang deze na een jaar door verse blikken. Gebruik uw voorraad blikken niet tussendoor maar hou ze in reserve voor als het echt nodig is!

Sla houdbaar voedsel in.

 • let op uw diepvriezer als de stroom uitvalt en eet wat nog gered kan worden.
 • snelkookrijst, pasta, bakmeel, poedermelk, zout en verschillende kruiden
 • suiker, honing, chocolade, 
 • wat groenten en fruit
 • voedsel in blik die je graag eet. Proef ze vooraf en bouw sporadisch een voorraad op van producten op die je regelmatig koopt. (dit is geen verloren investering die 2 à 3 jaar houdbaar is)
 • Koffie en sigaretten kunnen als ruilmiddel gebruikt worden! 

- Zorg voor enkel stevige kunststof zeilen en Duck tape of brede plakband om spleten en eventuele kapotte vensters af te sluiten. Zorg voor kookmateriaal op gas voor binnen of BBQ voor buiten. Kaarsen, batrijen of extra lampje.

- Zorg dat uw woning veilig afgesloten is. Maak dat je voorzien bent van veiligheidsuitrusting zoals: handschoenen, snijwerende kleding, discrete steek- en kogelwerende vest, helm, plate carrier klasse 4 tegen jacht of oorlogsgeweren. Er zal chaos en agressie zijn, zoals poging tot inbraak en plundering. 

- Zeg tegen niemand welke voorraad je in huis hebt! Wees discreet en zorg dat je niet betrokken geraakt in een handgemeen of gewapend incident. Een ernstige verwonding kan u fataal worden gezien de medische hulpcentra overbelast zullen zijn en medicijnen schaars! 

- Zorg voor een Faraday kooi om al uw elektrische apparaten in op te bergen. Een stalen kooi, metalen opbergkast of omhulsel die geaard is met de grond waar je uw computer, noodradio, walkietalkies, generator en andere elektrische toestellen kan in opbergen. Werp uw oude diepvriezer met stalen omhulsel nog niet weg en gebruik hen als geaarde Faraday kooi en opbergkast.

- Zorg ervoor dat je een 3-daags survival kit klaar staan hebt zoals hierboven beschreven voor het geval er toch iets mis loopt. Hou van alles nog wat extra in reserve.

- Zorg voor een uitgebreide en degelijke EHBO kit om snijwonden door glas, breuken bij het vallen, steekwonden en schotwonden te behandelen voor minstens 10 dagen. Zorg voor een maandvoorraad van uw medicamenten als je deze dagelijks moet innemen.