Historiek over het ontstaan van F.S.D.I.P.


Van Bruaene Rik

Deze erkenning werd niet meer hernieuwd en is niet meer actief!

Het ontstaan van Flanders Survival & Defense Industrial Products begint bij het metaalbewerkingsbedrijf Van Bruaene Rik uit Roeselare (West-Vlaanderen). Op 12 December 1996 werd een getuigschrift van erkenning inzake wapens en munitie afgeleverd aan Mr. Rik Van Bruaene door de toenmalige Gouverneur van West-Vlaanderen Mr. Olivier Vanneste. Het bedrijf specialiseerde zich verder in het onderzoek en de ontwikkeling van prototypes van wapens en munitie.

Op 17 Juni 2003 werd een Belgisch Octrooi (1015378A5) verleend aan Mr. Rik Van Bruaene met als titel "Licht pantserborende munitie voor persoonlijke verdedigingswapens". Er werd onderzocht welke mogelijkheden er waren in Vlaanderen om deze munitie te produceren. Echter het project werd door het Belgische Ministerie van Defensie op tijdelijke geheimhouding gezet met als argument een mogelijke interesse voor het Belgisch leger. Dit betekende dat deze technologie niet openbaar mocht gemaakt worden en tevens ook niet verder uitgewerkt kon worden. De beslissing bleef maar uit en kostbare tijd in het lopen van de octrooibescherming ging verloren. Op aandringen van Mr. Rik Van Bruaene, kopen of vrijgeven, werd de tijdelijke geheimhouding door het Ministerie van Defensie opgegeven en werd het project vrijgegeven. Echter de resterende tijd van de octrooibescherming was zo kort dat er niets meer in Vlaanderen georganiseerd kon worden. 

FN Herstal

De enige oplossing was het Waalse bedrijf FN Herstal die het project binnen de tijd van de octrooibescherming kon opvangen.

Een aantal schietproeven werden uitgevoerd in het labo van FN Herstal waaronder op een CRISAT test opstelling. Uiteindelijk besliste FN Herstal om verder te gaan met het 5.7x28mm kaliber en om de voorkeur te geven aan de 9x19mm ontwikkelingen die uitgevoerd werden door hun eigen ontwerpdienst.

VBR-Belgium

Voor internationale communicatie gebruikte het bedrijf Van Bruaene Rik de benaming VBR-Belgium. Er werd een wapen pilootproject opgestart in Roeselare met de ontwikkeling van een nieuw type munitie in het kaliber 7.92x24mm VBR-B en tal van verschillende prototypes van wapens. 

Om de ontwikkelingskosten te beperken werd er gebruik gemaakt van een bestaand Glock 17 pistool waarvoor er een wisselset naar het kaliber 7.92x24mm S werd vervaardigd.

De 7.92x24mm loop werd in Vlaanderen vervaardigd en aangeboden aan de Proefbank voor vuurwapens te Luik voor keuring en het voorzien van de nodige proefstempels. Er werd ook een lot munitie in het 7.92x24mm kaliber afgegeven voor een C.I.P. test en registratie. Deze 7.92x24mm loop is voor het ogenblik nog altijd enig in zijn soort en is uitgetest en voorzien van alle keuringsstempels. 

B.S.D.I. 

Om beter toegang te krijgen tot de internationale markt en tevens tot de Belgische wapensector werd er door Mr. Rik Van Bruaene een aanvraag ingediend om lid te worden van B.S.D.I. (Belgian Security & Defense Industrie). Dit verzoek werd geweigerd met de vriendelijke melding om begrip te hebben voor de situatie omdat een nieuw lidmaatschap moest goedgekeurd worden door alle leden van B.S.D.I..  Hierdoor werd het duidelijk dat B.S.D.I. niet staat voor de Belgische defensie industrie maar eerder voor een selecte groepje van hoofdzakelijk Waalse bedrijven die de mogelijkheid hebben om een veto te stellen tegen het lidmaatschap van een nieuw concurrerend bedrijf.  

F.S.D.I.P.

Gezien er geen toegang is voor een Vlaams vuurwapenbedrijf tot de Belgian Security & Defense Industrie werd er gezocht om een ander orgaan op te richten die de Vlaamse industrie meer toegang kon verlenen tot de nationale- en internationale defensie markt en industrie. 

Ondanks het feit dat het volledig wapen met bijhorende munitie was goedgekeurd door de Proefbank voor Vuurwapens te Luik, ontstonden er zeer veel problemen bij de wapendiensten waardoor het Vlaamse wapenproject grote vertraging opliep. De vijandige sfeer in Vlaanderen tegenover de wapenindustrie zorgde ervoor dat de verdere ontwikkeling van munitie uitgesteld werd tot dat de tijd gunstiger zou worden voor een Vlaamse vuurwapenindustrie.  

Beschermende kleding

Als antwoord op het toenemend aantal steekpartijen en mesaanvallen werd er ook een kledinglijn van beschermende kleding voor persoonlijke verdediging opgericht en verkocht in onze winkel.

In het kader van F.S.D.I.P. werd er ook beslist om kogelwerende vesten in onze winkel te verkopen gezien dit volledig in de geest van het project F.S.D.I.P. past.

De terreuraanslagen met AK 47 geweren en de oorlog in Oekraïne maakten al pijnlijk duidelijk dat er ook zware kogelwerende vesten en plate carriers klasse 4 noodzakelijk waren voor een persoonlijke bescherming.