Project 9x19mm CRISAT


Kogelwerende vesten worden ingedeeld in klassen. Zo heb je de Amerikaanse klasse NIJ-2, NIJ-3A, NIJ-3 en NIJ-4. Deze klassen vertegenwoordigen een graad van bescherming tegen vooropgesteld kalibers en types munitie. Hoe hoger de klasse, hoe zwaarder de munitie waartegen de vest bescherming kan bieden.

Russische kogelwerende vesten worden ook onderverdeeld in verschillende klassen waarvan de lichtste militaire klasse een titanium plaat van 1.6mm bevat met daarachter 20 lagen kogelwerende aramide weefsel.

De opvatting volgens de NAVO was dat zijn een munitiesoort nodig hadden om die Russische lichte kogelwerende vesten te kunnen doorboren. De naam van het onderzoekingsprogramma binnen de NAVO werd CRISAT genoemd (Collaborative Research Into Small Arms Technology).

Ook in Vlaanderen hebben wij onderzoek en ontwikkeling gedaan om een antwoord te vinden op de vraag van het NAVO naar een munitiesoort die een CRISAT kogelwerende vest kan doorboren. 

Deze munitie is niet meer in stock aanwezig en kan niet aangekocht worden! Wij verkopen geen munitie!

Op 17 Juni 2003 werd een Belgisch Octrooi (1015378A5) verleend aan Mr. Rik Van Bruaene met als titel "Licht pantserborende munitie voor persoonlijke verdedigingswapens".  Het project werd reeds voorgesteld aan het Ministerie van Defensie maar werd niet geschikt bevonden voor een militaire rol. Gezien de beperkte tijd van de octrooibescherming konden niet alle mogelijkheden van deze munitie onderzocht worden.

Elk wapen- en munitiesysteem heeft zijn voor- en nadelen. De Russische CRISAT kogelwerende vesten hebben de eigenschap dat ze hun beschermingswaarde zonder veel problemen kunnen opdrijven. Het is dus in principe voor de Russen geen enkel probleem om een CRISAT kogelwerende vest samen te stellen waartegenover het FiveSeven pistool machteloos zal staan. Het Vlaamse CRISAT munitieproject hield al rekening met deze situatie waarbij er een upgrade van de Russische kogelwerende vesten tot op het niveau van het kaliber 5.7x28mm zou komen.  


Het project werd in zijn beginfase voorgesteld aan FN Herstal waar er schietproeven mee werden uitgevoerd in het schietlabo van FN op een CRISAT samenstelling en gekalibreerde ballistische gelatine .  

Het speciaal projectiel kan voorzien worden van verschillende eigenschappen. Dit is een inpakt van een 5.7x9x19mm patroon op een blok bare gelatine gedurende de test van 11 juni 2004 bij FN Herstal. Er werden schiettesten gedaan met een Browning High Power en een 9x19mm USP pistool. 

Gezien het vijandig klimaat tegen een Vlaamse wapen- en munitieproductie werd deze munitie niet verder ontwikkeld, er is geen stock meer over en ze kan niet aangekocht worden! 


Kogelwerende vesten die pantser borende munitie kunnen stoppen