Historisch overzicht project 7,92x24mm VBR-Belgium

Vlaams wapenproject uit Roeselare jaar 2005

Er kunnen geen wapens of munitie aangekocht worden op deze website!

Glock 17 met wisselloop kaliber 7.92x24mm

Onderzoek en ontwikkeling

Het 7.92x24mm kaliber werd voor het eerst ontwikkeld op 14-04-2005 door Rik Van Bruaene (VBR-Belgium) te Roeselare, gelegen in het hartje van West-Vlaanderen (België) onder het getuigschrift van erkend persoon inzake wapens en munitie nr. AC/LDR 96/W/31/2.  

In het jaar 2005 waren de Vlaamse vuurwapenactiviteiten totaal onbekend en op wapengebied sprak men toen enkel maar over één Belgische wapen de P90, die gemaakt werd door het Belgische (Waalse overheid gesubsidieerd) bedrijf Fabrique Nationale Herstal. De mediahype van "een uiterst krachtig wapen in een onmenselijk kaliber" werd door de media overgenomen tot wereldwijd toe. Op wapengebied was er toen enkel maar belangstelling voor nieuwe PDW's (Personal Defence Weapons). De ontwikkeling van een nieuw Vlaams PDW-Sidearm in het nieuwe kaliber 7.92x24mm bezorgde VBR-Belgium internationale publiciteit die tot doel had investeerders aan te trekken.  

7.92x24mm / 9x19mm

Uit eerdere onderzoeken was al gebleken dat het standaard 9x19mm NATO kaliber iets te zwaar was voor de nieuwe lichtgewicht PDW's. Niet alleen in België maar ook internationaal ontstond er toen al kritiek op de beperkte prestaties van het 5.7x28mm kaliber. Het technisch ontwerpmotief was om een tussen kaliber te ontwikkelen tussen het 9x19mm kaliber en het 5.7x28mm kaliber, maar dan in die zin dat het project een zo ruim mogelijke markt moest kunnen bereiken en geschikt was voor zowel de militaire-, de politie- als voor de civiele markt. Om dit doel te bereiken moest het nieuwe kaliber kunnen worden gebruikt in de bestaande 9x19mm en .45 ACP wapenplatforms.  M.a.w. het 7.92x24mm kaliber moest geschikt zijn voor een multi-kaliber rol in bestaande wapens.

Voordelen van 7.92x24mm t.o.v. 9x19mm

- een hogere sectional density: bij eenzelfde hoeveelheid energie is de energie per vierkante millimeter  op een 7.92 mm projectiel groter dan op een 9mm projectiel. Deze meer geconcentreerde energie vergroot het boorvermogen van dit kaliber t.o.v. dat van het 9x19mm kaliber. Dit is van belang voor militaire munitie.

- Vlakkere kogelbaan: De 7.92x24mm projectielen zijn lichter dan de 9mm projectielen waardoor ze een veel vlakkere kogelbaan hebben die van belang is voor PDW richtmiddelen en het nauwkeurig schieten op de middellange afstand. 

- Kleinere hulsbodemdiameter: een kleinere bodemdiameter van de huls laat een hogere magazijncapaciteit toe. Patronen nemen minder volume in beslag en hebben een lager gewicht. Dit is een voordeel voor transport en opslag van munitie.

- Kleinere terugslag: in principe werd het 7.92x24mm project ontwikkeld voor militaire munitie met een laag kogelgewicht tussen de 45 en 67 gains en een hoge snelheid. Hierdoor is de terugslag lager dan dat van een 9x19mm patroon. Het 7.92x24mm patroon kan dezelfde kogelpunten gebruiken als deze van het nieuwe Amerikaanse .30 Super Carry patroon maar deze gebruiken een 100 tot 115 gains zwaar projectiel. Als het kogelgewicht even zwaar is als dat van een 9mm projectiel met dezelfde energie, dan is de terugslag ook even zwaar. 

Piloot project voor een Vlaamse vuurwapenproductie 

Gezien het ontradend beleid van de overheid anno 2005 voor alles wat met wapens te maken had, was het voorspelbaar dat een vuurwapen- en munitieproductie in Vlaanderen een ernstige tegenstand zou ondervinden en dat er zwaar slag zou moeten geleverd worden om die tegenstand te neutraliseren. Echter was het niet duidelijk wie, waar en hoe deze tegenstand zou georganiseerd worden.

De grootste vraag was of we de investeringen in een Vlaamse vuurwapenindustrie konden beschermen tegen de vernietigende werking van de anti-wapenlobby?

Vandaar dat er een pilootproject opgestart werd om de tegenstand zich te doen ontplooien en te zoeken naar de wettelijke mogelijkheden om de investeringen te beschermen. Het is een publiek geheim dat in verschillende Europese landen het naïef pacifisme de bovenhand heeft gekregen en de defensie industrie compleet verwaarloost en zelfs tegengewerkt werd. In die tijdsgeest hadden de drie wapendienst, de politie-, provinciale- en de federale wapendienst verschillende vrije redenen om het ontstaan van een Vlaamse vuurwapenindustrie tegen te werken. Als gevolg van die vrije tegenwerking kon er veel schade aan een bedrijf of persoon toegebracht worden en konden de investeringen in de Vlaamse vuurwapenindustrie niet beschermt worden! 

7.92x24mm test op kogelvrij vest

De hoofdredenen waarom het 5,7x28mm kaliber in de meeste Europese landen verboden is, is omdat veel soorten van deze munitie een zachte kogelwerende vest kunnen doorboren. In dit pre-war tijdperk met de bedreiging door Rusland kan het 5,7x28mm kaliber geen burger weerbaarheid ondersteunen omdat het kaliber te gevaarlijk is in handen van criminelen tegenover de kogelwerende vesten van de politie. Het 7.92x24mm kaliber is aanzienlijk veiliger dan het 5,7x28mm kaliber en kan met normale burger munitie geen kogelwerende vest van goede kwaliteit doorboren. Een kogelwerende vest met een beschermingswaarde NIJ-3A + 7.62x25mm Tokarev kan deze 7.92x24mm munitie zonder problemen veilig stoppen. Dit geld zowel voor de MT-PRO als FLEX-PRO kogelwerende pakketten van Engarde.  

Kogelwerende vesten die het 7.92x24mm FMJ patroon  kunnen stoppen.

Keuze van het kaliber

Bij de ontwikkeling van het 7.92x24mm kaliber heeft het FN kaliber 5.7x28mm een belangrijke rol gespeeld. Vooral de kritiek op het SS190 projectiel door verschillende speciale eenheden was van groot belang. Er was kritiek op het feit dat het SS190 projectiel gebruik maakt van een projectiel met een te kleine diameter die een tuimeleffect veroorzaakt om de nodige verwonding aan te brengen. Deze techniek is niet altijd even berekenbaar waardoor er tal van opmerkingen ontstonden zoals voortijdig tuimelen op een grote weerstand of zelfs helemaal niet tuimelen op zachte doelen, ondiepe penetratie en een gebrek aan stopkracht. 

Om deze kritiek te vermijden werd er gezocht naar het kleinste conventioneel kaliber met een grote militaire geschiedenis. Het kaliber .30 is in de loop van de geschiedenis vrijwel altijd aanwezig geweest op het slagveld.  Zij het in het kaliber .32 ACP  of in het kaliber 7.62x25mm Tokarev. In een .30-loop worden er verschillende kogeldiameters gebruikt, gaande van .308 tot .314 inch. De eerste onderzoeken toonden aan dat een kogeldiameter van +/- 7.90 mm het meest interessant was om verschillende soorten kogelpunten te gebruiken. Hierdoor werden de afmetingen van de kamer bepaald zodat het nieuwe kaliber geschikt zou zijn voor kogelpunten met een diameter van .308 tot .312 zijnde van 7.82mm tot 7.92mm.

Keuze van de huls

.30 Carbine / 7.92x24mm huls

Bij de keuze van de huls hebben er verschillende factoren een rol gespeeld. Vooreerst werd de bodemdiameter van de huls zo klein mogelijk gehouden om een maximale magazijncapaciteit mogelijk te maken. Inmiddels werd er door de NAVO beslist dat enkel PDW kalibers met een kleinere hulsboden dan die van een 9x19mm NATO patroon aanvaardbaar waren voor een militaire rol binnen de NAVO.

De lengte van de huls werd speciaal gekozen om een multi-kaliber rol in de 9mm en .45 wapenframes mogelijk te maken. Een belangrijke eis van de ontwerper was dat de huls gemakkelijk moest kunnen vervaardigd worden en dat het patroon gemakkelijk moest kunnen herladen worden. Een rechte huls heeft een aantal praktische voordelen t.o.v. een fleshals huls. Nu dat de kostprijs van de grondstoffen hoog is en een groot tekort aan munitie dreigt, blijkt dit een belangrijk voordeel te zijn. Als basis huls werd een .30 Carbine huls gebruikt die ingekort werd tot een lengte van 24mm. Hierdoor kan de huls vrij gemakkelijk gemaakt worden want de oude .30 Carbine munitie en hulzen zijn nog over de gehele wereld verkrijgbaar.

Door het kiezen voor een rechte huls voor het 7.92x24mm VBR-B kaliber kunnen er verschillende productietechnieken gebruikt worden, gaande van de traditionele industriële geperste productie tot een alternatieve productie op CNC machines en zelfs op een gewone draaibank en dit met verschillende materialen. 

Speciale dies om het 7.92x24mm kaliber te herladen bestaan reeds. Als men de kogelpunten per kilo kan aankopen is dit aanzienlijk goedkoper dan de gekende zware kalibers. Voor het gewicht van een .45 kogel kan men drie 7.92mm koppen krijgen en voor een 9mm kan men twee 7.92mm koppen krijgen. Dit zijn financiële argumenten die van groot belang kunnen zijn.  

Het kaliber 7.92x24mm werd gehomologeerd bij het C.I.P. (Commission Internationale Permanente pour l'épreuves des armes à feu portatives) door de Belgische proefbank voor vuurwapens te Luik. Hiervoor werden er speciale testlopen vervaardigd voor het uittesten en kamerdruk metingen van munitie in het kaliber 7.92x24mm. Deze testlopen zijn aanwezig in de Belgische proefbank voor vuurwapens te Luik. Er is een testloop met een normale veld- en trekken profiel en er is een polygoon loop beschikbaar voor speciale projectielen in het 7.92x24mm kaliber.

De initialen 7.92x24mm VBR-B werden gebruikt als bodemstempel. Het is uiterst zelden dat een dergelijk wapen en munitieproject opgestart wordt in Vlaanderen en de originele hulzen zijn uiterst zeldzaam. 

In het totaal werden er bij de registratie vier types 7.92x24mm patronen C.I.P. gehomologeerd.

  • 7.92x24mm Short FMJ-RN
  • 7.92x24mm Short C2F
  • 7.92x24 mm Normal FMJ-RN
  • 7.92x24mm Normal BAP

De doosje testmunitie voor C.I.P. keuring die werden afgegeven aan de proefbank

De soorten 7.92x24mm munitie die getest werden door de proefbank voor vuurwapens te Luik op maximum C.I.P. toegelaten kamerdruk.

Het 7.92x24mm Short FMJ-RN patroon kreeg eerst de benaming 7.92x24mm Compact mee, maar deze benaming was vrij ongelukkig omdat zeer veel pistolen een benaming van "Compact" mee krijgen. De totale lengte was 29.6mm en wordt gebruikt in het Glock 17 model conversie.  

Het 7.92x24mm C2F concept is een nieuwe technologie die destijds ontwikkeld werd voor als antwoord op de hollow point munitie voor jacht- of verdedigingswapens. Dit principe wordt nu ook overgenomen in het T6B patroon van de Amerikaanse firma Elite Ammunition. 

Het 7.92x24mm Normaal FMJ-RN heeft een lengte van 31.5 mm en was voorzien voor een conversie van een 1911 .45 frame platform. Dit is ook het krachtigste versie van het 7.92x24mm binnen de C.I.P. vooropgestelde kamerdruk. 

De 7.92x24mm huls als basis voor patronen met verschillende lengte.

Het 7.92x24mm kaliber was van in het begin reeds ontwikkeld voor een multi-kaliber rol. Zo zijn er verschillende versies mogelijk voor dit kaliber afhankelijk van het vuurwapen ontwerp waar ze in gebuikt kunnen worden. Zo heeft het 7.92x24mm N patroon een lengte van maximum 32.4 mm en het 7.92x24mm S patroon een lengte van 29.69 mm. 

Wapenprototypes in het kaliber 7.92x24mm

Peters Stahl. De eerste firma die aan een 7.92x24mm wisselset voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de Duitse firma Peters Stahl. Gezien er na een jaar geen enkel resultaat bekend was werd de samenwerking met dit bedrijf stopgezet. Later bleek dit bedrijf reeds in financiële moeilijkheden te zitten en is het inmiddels reeds failliet verklaard. 

Q.S. Progetto Meccanica. De tweede firma die aan een wisselset voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt was de Italiaanse firma Q.S. Progetta Meccanica onder de leiding van Mr. Leonardo Penna. Ook de ontwikkeling van dit ontwerp ging zeer traag en er bleken een aantal problemen te zijn met het P7000 pistool die gebruikt maakte van een massa vergrendeling. Het P7000 pistool was ontwikkeld voor het veel zwakkere 7x23mm (7Penna) kaliber en had problemen met de hoge kamerdruk van het krachtige 7.92x24mm patroon. Er werd nog een speciaal 7.92x24mm AE patroon ontwikkeld met dezelfde hulsvoet als het 7Penna patroon maar uit de testen bleek dat eens men boven de 2800 bar kamerdruk gaat het slaghoedje loskomt. Verdere inspanningen werden niet gedaan om de slaghoedje te vergrendelen zoals dit gebeurd bij het 5.7x28mm patroon en het project werd niet afgewerkt.

PSW Wicke. De derde firma die aan een 7.92x24mm wisselset voor een 1911 pistoolmodel heeft gewerkt is de Duitse firma PSW Wicke dit in samenwerking met wapenmaker Mr. Andy Holden van Holden Custom Guns uit Paderborn. Een PSW multi-kaliber pistool werd voorzien van een 7.92x24mm loop en er werden testen uitgevoerd in de schietstand van Holden Custom Guns. Het wapen was nog in een experimentele faze en vertoonde technische problemen met het slaghoedje en als gevolg aanvoerstoringen. Bij eerdere testen in Vlaanderen bleken er geen problemen te zijn. Er kwam geen nieuws of melding van een werkend pistool.  

Sig Sauer. Inmiddels bleek duidelijk waarom er geen nieuws kwam van PSW Wicke. Het project werd doorgegeven aan de wapentechniekers van Sig Sauer. Deze hebben in opdracht of in samenwerking met Mr. Wicke een Sig Sauer 1911 op punt gezet die perfect functioneert met het 7.92x24mm patroon. Voorlopig is dit wapen nog niet vrij gegeven en is het nog niet op de markt verkrijgbaar. Vrij recent is er een gelijkaardig kaliber op de Amerikaanse markt verschenen. De .30 Super Carry die iets zwakker is dan het 7.92x24mm kaliber. 

VBR-Belgium PDW Sidearm. De PDW Sidearm werd in Vlaanderen ontwikkeld voor het 9x19mm NATO kaliber waar er ook een wisselset voor het 7.92x24mm kaliber was voorzien. De productie van deze PDW vergt een groot aantal investeringen en gezien het ongunstige investeringsklimaat in Vlaanderen werd dit project in de koelkast gestopt. 

VBR-B wisselset 7.92x24mm S voor Glock 17. De VBR-B wisselset 7.92x24mm S voor Glock 17 werd ontwikkeld in Vlaanderen en gemaakt in Roeselare. Er werden contacten gelegd met andere fabrikanten zowel met wapenmakers in Vlaanderen als met firma's in het buitenland zoals IGB Austria die gekend is voor het maken van wissellopen. Deze Glock 17 met de eerste 7.92x24mm VBR-B wisselloop werd reeds gekeurd door de Belgische proefbank voor vuurwapens te Luik en is voorzien van alle wettelijke keuringsstempels. Het project was klaar om geproduceerd te worden in Vlaanderen door een erkend wapenmaker echter een juridisch gevecht werd door de wapendiensten opgestart om dit project van de markt te houden.

Ondanks de zeer grote tegenwerking van de wapendienst van West-Vlaanderen werd een uniek wapenproject die volledig in West-Vlaanderen ontwikkeld werd en volledig in Vlaanderen gemaakt werd uiteindelijk na veel administratieve problemen toegelaten door de Federale Wapendienst te Brussel. 

De eerste vergunning voor een wisselloop 7.92x24mm voor een Glock 17 pistool werd uiteindelijke op 16 december 2013 afgetekend door de Federale Wapendienst te Brussel.   

Als gevolg van het vijandelijke klimaat tegen een Vlaamse vuurwapenproductie werden er geen verdere investeringen meer gedaan voor de productie van deze 7.92x24mm wissellopen. Er zijn wereldwijd verschillende firma's die wissellopen kunnen maken zonder dat er zware juridische problemen en kosten worden opgedrongen. 

Voorlopig is er slechts één 7.92x24mm S pistool in de wereld die voorzien is van een 7.92x24mm wisselloop en dat wapensysteem die ontwikkeld werd in Vlaanderen is nog altijd in Vlaanderen. Verdere ontwikkelingen in het 7.92x24mm project werden nog niet uitgewerkt. 

Kogelwerende vesten die het 7.92x24mm en andere munitie kunnen stoppen.