Flanders Survival & Defense Industrial Products

De oorlog in Oekraïne bewijst dat de NAVO landen militair niet klaar zijn indien er een Russische aanval op een van de NAVO landen zou gebeuren. De geschiedenis heeft al meermaals bewezen dat een oorlog niet gewonnen wordt door grote legers maar door een grote wapenindustrie die de militairen kan voorzien van het nodige materieel.

Net als in de rest van de NAVO landen probeert ook België zijn wapenindustrie te herstellen maar men botst op een situatie waar de vuurwapenproductie een louter Waalse aangelegenheid is. Nu is het niet de bedoeling om de Belgische communautaire  problemen uit te smeren, trouwens de Vlaamse wapenindustrie heeft er alle belang bij om samen te werken met de Waalse wapenindustrie, maar feit is dat België verdeeld is in verschillende gemeenschappen die elk hun bevoegdheid hebben.

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor zijn eigen politiek, voor zijn eigen onderwijs, voor zijn eigen financiering, voor zijn eigen regelgeving, voor zijn eigen infrastructuur, voor zijn eigen industrie en dus ook voor zijn eigen wapenindustrie.

Uiteindelijk zal Vlaanderen ook zijn bijdrage moeten leveren voor het opdrijven van zijn wapenontwikkeling en zijn wapenproductie.

We komen uit een tijdperk van extreem pacifisme, waar er overheidssubsidies gegeven werden aan anti-wapenverenigingen terwijl de militairen zelf pang … pang moesten zeggen omdat ze geen munitie hadden. Waar kinderen opmerkingen kregen omdat ze met een waterpistool aan het spelen waren en waar de overheid een ontradend beleid voerde voor alles wat met wapens te maken had.

Nu zijn we in een tijdperk beland van wapen- en munitie tekort en met een oorlogsdreiging van Rusland tegen de NAVO landen. 

De ontwikkeling van een wapensysteem kan enkel maar door gemotiveerde en gespecialiseerde personen maar de wapenindustrie in zijn geheel stelt werk aan tal van verschillende beroepen. 

Deze website toont aan dat Vlaanderen zijn eigen vuurwapenontwikkelingen heeft, dat Vlaanderen zijn eigen gespecialiseerd wapenmakers heeft die een Vlaamse vuurwapenproductie kunnen uitwerken en dat er militaire uitrusting verkrijgbaar is.