Vlaamse militaire politieke strategie

Militaire strategie van de Vlaamse politieke partijen. Verkiezingskoorts, beloftes en realiteit. Met meer Belgische defensie naar de verkiezingen, wapenindustrie en hindernissen.

Verkiezingskoorts 2024

De verkiezingsperiode is altijd een tijd van veel beloftes, maar de beloftes die door onze Vlaamse politici gemaakt worden op het gebied van defensie doen de wenkbrauwen fronzen. We gaan meer wapens kopen, meer investeren in defensie, burgerdienst of misschien wel de militaire dienstplicht weer invoeren? ... nee, nee, het is al niet nodig we moeten het sociaal beleid van vroeger verder zetten met meer geld naar de zwakkeren in de samenleving … geld voor meer defensie is enkel goed voor de wapenindustrie! ... 

Om als Vlaamse kiezer een punthoofd van te krijgen! 

Waar zal het geld vandaan komen? Welke wapens zal je kunnen kopen in een tijdperk van algemeen wapentekort?  De wapenindustrie wat of wie is dat? Welk beleid is objectief voor een betere Belgische defensie? Is een leger voldoende en waar blijft de industriële ondersteuning voor al het nodige militair materieel? 

Enkele bedenkingen!


De wapenindustrie wie is dat?

 • De wapenexperts als technisch ingenieurs die nieuwe wapens ontwikkelen?
 • De technisch tekenaars die de wapenontwerpen uittekenen?
 • De CNC programmeurs en IT-experts die de wapenproductie voorbereiden?
 • De laboranten die proeven en metingen uitvoeren?
 • Jan die pappa is van drie kinderen en die zijn acht uren aan de CNC draaibank staat om wapenonderdelen te maken?
 • Piet die hoofd is van een samengesteld gezin en die de kunststof wapenonderdelen maakt?
 • Ahmed die de heftruck bestuurt om grondstoffen bij te brengen?
 • Een team van elektro mekaniekers voor het onderhoud van de machines?
 • De madam van de refter waar de wapentechniekers hun boterhamen opeten?
 • De madam van het toilet die maakt dat alles proper is in het wapenbedrijf?
 • .... 
 • De wapenindustrie is niet een persoon maar een gemeenschap met vertakkingen onder verschillende personen en beroepen in de maatschappij! 


De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor zijn eigen politiek 

 • Buiten de marine toepassingen, de luchtvaart industrie en textiel industrie is een Vlaamse vuurwapenindustrie nog altijd taboe! 


De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor zijn eigen onderwijs.

 • Wij hebben in Vlaanderen een uitstekend technisch onderwijs maar wapentechniek en een diploma van wapenmaker wordt enkel in de wapenschool te Luik onderwezen.
 • Heeft Vlaanderen, België of zelfs Europa zij eigen Europese DARPA-project ondersteuning in de technische scholen en universiteiten?  

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor zijn eigen financiering. 

 • Zijn er voldoende bekwame ambtenaren die kunnen omgaan met de vergunningsdossiers van nieuwe wapenprojecten?
 • Worden subsidies voor de wapenindustrie enkel gegeven aan grote bedrijven en multinationals die zodanig rijk zijn dat ze eigenlijk helemaal geen financiële steun nodig hebben?  Wat met de wapen  innovaties in kleine bedrijven? 


De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor zijn eigen infrastructuur.

Al jaren vragen de Vlaamse wapenhandelaars naar een Vlaamse proefbank voor vuurwapens. Ieder wapen dat in Vlaanderen hersteld of gemaakt wordt moet naar de Waalse proefbank voor vuurwapens te Luik om er getest en goedgekeurd te worden. Met alle respect voor de Proefbank voor vuurwapens te Luik, maar indien er wapens in Vlaanderen gemaakt zouden worden, dan moeten al die wapens eerst naar de proefbank voor vuurwapens in Wallonië, de andere kant van België om er getest te worden, iets wat absoluut geen economische werkwijze is? 

De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor zijn eigen regelgeving.

De administratie, regelgeving en toepassing van alle wapen gerelateerde onderwerpen gebeurd in Vlaanderen totaal anders dan in Wallonië hoewel ze onder de zelfde Belgische wapenwetgeving vallen. Kan de Vlaamse wapenindustrie werken onder dezelfde voorwaarden als de Waalse wapenindustrie? 

Dus beslist nog werk aan de winkel!